Ny förskola och skola invigs i Idala i Veberöd

26 augusti, 2020

Utomhuskök, utomhusklassrum, stora lek- och springytor och inga staket mellan förskolebarnen och skoleleverna. Det som utmärker den nya förskolan och skolan i Idala är den fantastiska utemiljön och att förskolebarn och skolelever delar både gård, matsal och andra lokaler.

Idalaskolan och Idala förskola

Måndag den 31 augusti invigs den nya byggnaden i Veberöd som rymmer såväl Idala förskola som Idalaskolan med elever upp till årskurs 3. Vid sidan av skolbyggnaden står också en ny rymlig idrottshall klar att användas, inte bara av skoleleverna utan även av idrottsföreningar i Veberöd.

Springytor och skrymslen

Gården kring förskolan och skolan är stor och det har man tagit tillvara. Utemiljön har planerats i samarbete med Markentreprenad och med representanter från skola, förskola och Naturskolan i Lund.

- Barnen behöver grönska, springytor, hårda ytor för bollek men också skrymslen. Det är viktigt att forskningen om barns naturliga lek bejakas, säger Gunilla Hansson som varit projektledare för bygget.

Fick allt vi önskade

- Vi fick skapa vår önskebild av vad vi ville ha på gården när det gäller lekutrustning, ytor vilka material det skulle vara och så vidare. Och vi har fått allt vi önskade, säger Annica Cederberg, rektor för förskolan.

- På skolan jobbar vi mycket med rörelse och med så stora ytor att röra sig på har vi mycket gratis, säger Christina Persson, rektor på Idala skola.

Skulle inte gården räcka till är det bara att öppna grinden och komma ut i skogen.

Gemensamma ytor

Runt hela gården finns ett staket, men det finns inga staket som delar upp gården mellan skola och förskola. Att ha en gemensam utemiljö på det här sättet är inte så vanligt, men hittills har det fungerat bra.

- Barn är kompetenta, de förstår att de inte ska gå längre än att de ser en vuxen precis som när vi är på utflykt i skogen, säger Annica Cederberg.

Även matsalen används både av skoleleverna och de äldre förskolebarnen.

- Att äta i matsal är nytt, det är nya rutiner. Här finns låga bord och barnen blir mer självständiga, berättar Annica.

Det är också ett gemensamt tillagningskök, vilket innebär att maten lagas på plats.

- Maten är väldigt bra och med tillagningskök finns det större möjlighet att vara lyhörda till vad barn och elever vill ha. Vi skulle till och med kunna laga mat av sådant barn och elever själva odlat i sina odlingslådor på gården, säger Christina.

Fakta om nya Idalaskolan och Idala förskola

Idala förskola och skola ryms i samma byggnad som har byggts med naturliga, rustika material. Det är en så kallad kombiskola, vilket innebär att hela byggnaden ska kunna fungera som både skola och förskola, vilket är bra om behovet av förskoleplatser och skolplatser förändras. Till skolan hör också en idrottshall.

Huvudbyggnad: ca 3750 kvm
Idrottshall: ca 1950 kvm
Gård: ca 23 000 kvm

I huvudbyggnaden finns bland annat:

 • 8 basrum (klassrum)
 • 5 avdelningar för förskola plus möjlighet för 1 utegrupp
 • Fritidslokaler för skolan och ateljéer för förskolan
 • Tillagningskök
 • Gemensam matsal
 • Gemensamt bibliotek

På gården finns bland annat:

 • Två multiplaner
 • Utomhuskök
 • Utomhusklassrum
 • Torräng
 • Pulkabacke
 • Grillplatser
 • Vattenlek
 • Stora lekytor och lekutrustning i naturmaterial
 • Utesovmiljö för förskolan