Lokalförändring Tirfings förskola

13 november, 2020

Vid Barn- och skolnämndens sammanträde den 12 november togs beslutet att avveckla verksamheten på Tirfings förskola och erbjuda barnen plats på nybyggda Guldåkerns förskola. Beslut togs också att säga upp hyresavtalet för de paviljonger som använts av Tirfings förskola.

Barn- och skolförvaltningen har under hösten 2020 arbetat med berörda på Tirfings förskola i enlighet med nämndens process för lokalförändringar. Samtal har genomförts med vårdnadshavare till barn på Tirfings förskola, för att samla in tankar och synpunkter gällande förslaget. Det som framkommit i dialogen har återrapporterats till nämnden och varit del av underlag för beslut.

Besluten som tagits gällande Tirfings förskola är i linje med nämndens viljeinriktning gällande lokalplanering. Nämndens viljeinriktning beskriver vilka faktorer som är viktiga att ta hänsyn till gällande Lunds kommuns förskolor och grundskolors lokaler. I viljeinriktningen anges bland annat principer för likvärdighet och långsiktighet, samt hur stora förskolor och skolor bör vara utifrån barnets bästa i fokus.  

Guldåkerns förskola, som just nu byggs, beräknas vara klar till årsskiftet och kommer att hålla öppet från och med januari 2021. 

Klicka här för att ta del av sammanträdeshandlingarna.

Beslutsprotokoll publiceras på samma webbsida inom två veckor.