Lokalförändring Backens förskola

13 november, 2020

Vid Barn- och skolnämndens sammanträde den 12 november togs beslutet att avveckla verksamheten på Backens förskola och erbjuda barnen plats på Ladugårdsmarkens förskola. Nämnden tog också beslut om att säga upp paviljongerna på Backens förskola.

Barn- och skolförvaltningen har fört samtal gällande lokalförändringen med vårdnadshavare till barn på Backens förskola sedan november 2017, då beslutet om att Ladugårdsmarken skulle ställas om helt till förskola fattades av dåvarande barn- och skolnämnd Lund Stad.

Sedan juni 2020 genomförs renovering och ombyggnation av närliggande Ladugårdsmarkens förskola. Renovering och ombyggnation beräknas vara klart till årsskiftet 2020/21. Flytten till Ladugårdsmarkens förskola är beräknad att ske vid årsskiftet och verksamhet börjar bedrivas från och med januari 2021.

Besluten som tagits gällande Backens förskola är i linje med nämndens viljeinriktning gällande lokalplanering. Nämndens viljeinriktning beskriver vilka faktorer som är viktiga att ta hänsyn till gällande Lunds kommuns förskolor och grundskolors lokaler. I viljeinriktningen anges bland annat principer för likvärdighet och långsiktighet, samt hur stora förskolor och skolor bör vara utifrån barnets bästa i fokus.  

Klicka här för att ta del av sammanträdeshandlingarna.

Beslutsprotokoll publiceras på samma webbsida inom två veckor.