Information angående coronavirus från skolförvaltningarna i Lund

3 februari, 2020

Kunskaper om det nya coronaviruset tillkommer varje dag och Folkhälsomyndigheten följer kunskapsläget noga. Skolförvaltningarna i Lund följer de direktiv och den information som ges från Folkhälsomyndigheten. Skolförvaltningarna gör ingen annan bedömning än Folkhälsomyndigheten.

Rekommendationer från Folkhälsomyndigheten

Inga åtgärder kommer att tas gällande friska barn som kommit hem från resa i Kina, men familjen ska vara uppmärksam på sjukdomssymtom som hosta, allmän sjukdomskänsla och feber.

Om hosta, allmän sjukdomskänsla eller feber uppkommer efter resa från Kina ska familjen kontakta sjukvården via telefon 1177.

Råd vid alla typer av luftvägsinfektioner är:

  • att undvika att röra vid ansiktet eller ögon samt att undvika nära kontakt med sjuka människor.
  • att tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök.
  • genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer.
  • stanna hemma när du är sjuk för att undvika att smitta andra.

Om faktaunderbyggda nya uppgifter framkommer som ger anledning till att förändra rekommendationerna kommuniceras detta.

Mer information

Folkhälsomyndighetens frågor och svar om Coronaviruset

Information om Coronaviruset hos 1177