Frågor och svar om förslaget i lokalplanen för Röda stugan

6 mars, 2020

Ytterligare frågor kan komma till efterhand.

Vilken möjlighet har vårdnadshavare till elev på Röda stugan att påverka processen framöver?

Barn- och skolförvaltningen kommer att bjuda in vårdnadshavare till elever på Röda stugan till träffar om den fortsatta processen. Dessa träffar kommer att ske under hösten 2020.

 

Hur anmäler man sig till träffarna?

Inbjudan kommer att skickas ut i höst, där kommer du få närmare instruktioner om hur anmälan går till.

 

Vad händer efter träffarna?

Synpunkterna som vi får från vårdnadshavare kommer att vara en del av underlaget för beslut till Barn- och skolnämnden. Ett beslut om den fortsatta verksamheten kommer tidigast att fattas under hösten 2020.

 

Hur länge kommer Röda stugan kunna vara kvar i nuvarande lokaler?

Vi vet inte idag när man kommer att lämna lokalerna som verksamheten finns i. Hyresavtalet med Region Skåne sträcker sig till 2021-12-31. Det betyder att andra lokaler behöver finnas innan dess.

 

Var kan man läsa mer om förslaget till lokalplan?

Mer information hittar du i barn- och skolförvaltningens lokalplan för 2020-2025 som kommer att gå upp för beslut vid kommande sammanträde för barn- och skolnämnden den 12 mars. 

Läs förslaget till nämnden här.