Frågor och svar om förslaget i lokalplanen för Apelskolan

2 mars, 2020

Den 12 mars kommer barn- och skolnämnden att ta ställning till lokalplanen för perioden 2020-2025. Redan i tidigare års lokalplaner har det planerats för att Apelskolan inte ska finnas kvar i ett längre perspektiv. Vid ett beslut i nämnden 12 mars kommer processen kring förändringen av Apelskolan att påbörjas.

Nedan finns frågor och svar kopplat till ärendet. Ytterligare frågor kan komma till efterhand.

 

Vilken möjlighet har vårdnadshavare till elev på Apelskolan att påverka processen framöver?

Inom kort kommer Barn- och skolförvaltningen att bjuda in vårdnadshavare till elever på Apelskolan till träffar om den fortsatta processen. Dessa träffar kommer att ske under mars 2020.

Hur anmäler man sig till träffarna?

Inbjudan kommer att skickas ut inom kort, där kommer du få närmare instruktioner om hur anmälan går till.

Vad händer efter träffarna?

Synpunkterna som vi får från vårdnadshavare kommer sedan vara en del av underlaget för beslut till Barn- och skolnämnden. Beslut i barn- och skolnämnden planeras att tas innan sommaren 2020. 

Vad är bakgrunden till att Apelskolan inte finns med i planeringen framöver?

I januari 2020 beslutade Barn- och skolnämnden om en viljeinriktning som innebär att på längre sikt minska antalet små förskolor och grundskolor. Ett stort arbete har genomförts i samverkan mellan barn- och skolnämnden och företrädare för nämndens verksamheter för att komma fram till vilka storlekar som ska användas när nya förskolor och skolor ska byggas. Apelskolan är en liten skola som berörs av den beslutade viljeinriktningen.

Hur länge kommer Apelskolan att finnas kvar?

Om Barn- och skolnämnden väljer att besluta enligt förvaltningens förslag så kommer inte Apelskolan finnas kvar efter perioden 2020 till 2025. Förvaltningen har för avsikt att lägga fram förslag till nämnden om att skolan inte drivs vidare efter läsårsstart 2021/22. Hur förändringen kommer att ske kommer förvaltningen ha dialog med vårdnadshavare om.

Var kan man läsa mer om förslaget till lokalplan?

Mer information hittar du i barn- och skolförvaltningens lokalplan för 2020-2025 som kommer att gå upp för beslut vid kommande sammanträde för barn- och skolnämnden den 12 mars.

Läs förslaget till nämnden här.

Relaterad information