Incident på Fäladsgården bedöms inte som hot

24 februari, 2020

Fäladsgården fick under måndagsmorgonen information om att det under lovet förekommit en incident via sociala medier som gjorde att flera vårdnadshavare kände oro för skicka elever till skolan. Inledningsvis hade förvaltningen kontakt med polisen, därefter gjorde förvaltningsledningen bedömningen att skolan skulle vara öppen som vanligt men på grund av den oro som fanns hos eleverna på plats fattades beslut om att stänga skolan. Incidenten är polisanmäldes under morgonen.

Polisen har under förmiddagen undersökt händelsen och bedömningen är att det inte förekommit något hot eller någon annan typ av brott.

Skolan kommer att hålla öppet som vanligt under tisdagen och pedagogerna kommer ha särskilda samtal med eleverna vid deras första lektion. Elevhälsoteamet kommer att finnas extra tillgängliga under tisdagen för att stötta pedagoger i att hantera oro och frågor hos elever.

Skolledningen har valt att under måndagen ha biblioteket på Fäladsskolan öppen för Fäladsgårdens elever och vårdnadshavare. På Fäladsskolan finns psykologstöd tillgängligt och där finns också möjlighet för elever att äta lunch.