Ändrade avgiftsnivåer för maxtaxan 2020

7 januari, 2020

Från och med den 1 januari 2020 höjs inkomsttaket i maxtaxan för förskola och fritidshem. Det innebär att den högsta avgiftsnivån höjs från 1425 kronor till 1478 kronor per månad.

Avgiften för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg räknas utifrån hushållets avgiftsgrundande inkomst. Den högsta inkomsten som kommunen kan få ersättning för är 47 490 kr per månad under 2019. I januari 2020 kommer denna summa höjas till 49 280 kr per månad för hushållets samlade inkomst.

De nya avgiftsnivåerna för maxtaxa redovisas i tabellen nedan och kommer att tillämpas från och med 1 januari 2020. Avgiften kommer att höjas varje år genom indexreglering.

 

tabell avgifter förskola och fritidshem 2020

För att avgiften ska bli korrekt är det viktigt att alltid ha en aktuell inkomst registrerad. Ändrad familjesituation, exempelvis separation eller nytt samboskap måste också anmälas. Inkomstuppgift lämnas via kommunens e-tjänst.

Lämna inkomstuppgift

Kontakt

Barn- och skolförvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Stora Södergatan 47, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post: barnochskola@lund.se

Utbildningsförvaltningen

Postadress: Box 138, 221 00 Lund
Besöksadress: Stora Södergatan 47, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post: utbildningsforvaltningen@lund.se

Öppettider: Utbildningskansliet har öppet måndag–fredag klockan 08.00–12.00 och 13.00–15.30. Avvikande öppettider under jul och nyår.