Vi utvecklar skolan på vetenskaplig grund

14 juni, 2019

Professor Helen Timperley vid universitetet i Auckland på Nya Zeeland är på besök i Lund. 13 juni talade hon inför 1500 medarbetare från utbildningsförvaltningen om lärares professionella lärande och utveckling och hur det påverkar elevernas lärande och utveckling.

13 -14 juni deltar lärare från gymnasieskolorna, Modersmålscentrum, Vuxenutbildningen och internationella grundskolan (ISLK) i en storföreläsning på Sparbanken Skåne Arena och i mindre seminarier. Utbildningsförvaltningen fortsätter arbetet med skolutveckling på vetenskaplig grund.

Föreläsning på Arenan

Utbildningsförvaltningen har sedan flera år tillbaka arbetat med pedagogiska samtalsgrupper där lärare tillsammans får möjlighet att analysera undervisningserfarenheter. Arbetet kommer att fortsätta, med förnyat fokus på att systematiskt undersöka elevernas behov, i syfte att alla elever ska lyckas i skolan. Utgångspunkten är Timperleys tankar att lärare aktivt måste arbeta med att utveckla sitt eget lärande för att på bästa möjliga vis kunna förmedla kunskap vidare till sina elever. Detta måste struktureras och stödjas av rektorer/ledning på skolorna. Genom att ställa frågan vilka kunskaper och förmågor eleverna behöver kan lärare fördjupa sin professionalitet och fördjupa sina färdigheter.