Lunds kommunala gymnasieskolor: eleverna ligger i topp

17 december, 2019

Elevernas resultat på de högskoleförberedande programmen ligger i topp. I jämförelse med likvärdiga skolhuvudmän i landet tar flest elever examen. Vid yrkesprogrammen har det skett ett tydligt trendbrott och elevernas resultat ligger över riksgenomsnittet. Det visar Skolverkets statistik som släpptes den 11 december.

I Lunds kommun, som är den fjärde största gymnasiehuvudmannen i Sverige, tar flest elever examen i landet. Jämförelsen sker med de skolhuvudmän som har 1000 eller fler elever. Totalt tog ca 96 procent av eleverna examen vid Lunds kommunala gymnasieskolor. Genomsnittet i riket var 91 procent. Det är framförallt på yrkesprogrammen som det skett ett trendbrott. Läsåret 2018/19 tog 89,8 procent av eleverna vid yrkesprogrammen examen, vilket är ca 5 procent fler än förra läsåret och ca 16 procent fler än läsåret 2013/14. På de högskoleförberedande programmen var det 97,2 procent som tog examen 2019, vilket är en ökning med ca 2 procent jämfört med förra läsåret.

Fortsatt förbättrade betygsresultat

Samma uppåtgående trend syns i de genomsnittlig betygspoängen. Måluppfyllelsen på de högskoleförberedande programmen har över tid varit mycket hög och över riksgenomsnittet. Den genomsnittliga betygspoängen var 15,8, vilket är en ökning med 0,3 betygspoäng jämfört med förra läsåret. Det är det högsta värdet under mätperioden från läsåret 2013/14.
Den genomsnittliga betygspoängen har även ökat vid yrkesprogrammen. Läsåret 2018/19 var den 13,5 vilket är 0,9 betygspoäng högre än läsåret 2013/14. Resultaten har således förbättrats över tid och skillnaden mot riksgenomsnittet för yrkesprogram har minskat successivt och ligger nu över riksgenomsnittet.

- Topplaceringen är ett styrkebesked för Lund som lärdomsstad. Med ännu fler som tar examen och med förbättrade resultat ges eleverna den bästa försäkringen man kan ha mot utanförskap. Ett tydligt fokus på kunskapsuppdraget, studiero och otroligt duktiga lärare är viktiga framgångsfaktorer, säger Rasmus Törnblom (M), ordförande i utbildningsnämnden.


- Det är verkligen roligt att se våra skolors framgångar. Jag vill passa på att framhålla det stora arbetet som görs ute på skolorna. Alla medarbetare på våra skolor gör ett fantastiskt arbete. Framförallt på Vipan ser vi nu resultat av alla insatser skolan gjort genom att utveckla stödinsatserna, lärmiljöerna och genom att öka tryggheten och studieron, säger Stefan Norrestam, utbildningsdirektör på utbildningsförvaltningen.

Studenthav på Polhemskolan