8 oktober, 2019

- Kompetensutveckling och mässa för verksamma och blivande pedagoger och skolledare.

SETT SYD- Lunds monter

Lund som kunskapsstad har mycket att visa och vill inspirera andra, därför är vi med på SETT SYD, en branschmässa för pedagogisk verksamhet, berättar Viveca Dahl, utbildningschef i Barn- och skolförvaltningen. Viveca är även utsedd till årets digitaliseringsledare av Lärarförbundet Skolledare.

SETT SYD är både en mässa och kompetensutveckling för pedagoger och skolledare. På SETT SYD bidrar Lunds kommun med flera talare i föreläsningar som riktar sig till pedagoger och studenter. Lunds kommun har också en monter i mässan för att berätta om Lund som skolstad för pedagoger och lärarstudenter inom och utom kommunen, samt för framtida medarbetare. För Lund är det viktigt att vi är med och syns och sprider vår kunskap på olika arenor där kreativa och innovativa personer möts i gemensam kunskap, avslutar Viveca.

Kontakt

Barn- och skolförvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Stora Södergatan 47, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post: barnochskola@lund.se

Utbildningsförvaltningen

Postadress: Box 138, 221 00 Lund
Besöksadress: Stora Södergatan 47, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post: utbildningsforvaltningen@lund.se

Öppettider: Utbildningskansliet har öppet måndag–fredag klockan 08.00–12.00 och 13.00–15.30.