Försenade fakturor

21 oktober, 2019

Fakturor för oktober månad avseende förskola, fritidshem, äldreomsorg och LSS har gått ut med en försening. Alla fakturor har nu skickats och når mottagarna senast inom ett par dagar.

De som vanligen har e-faktura kommer att få fakturan i pappersformat skickad per post den här månaden. Betala fakturan via papper, framöver kommer den skickas som en e-faktura igen. 
 
Har du frågor är du välkommen att kontakta medborgarcenter via mail lunds.kommun@lund.se eller telefon 046-359 50 00.

Kontakt

Barn- och skolförvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Stora Södergatan 47, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post: barnochskola@lund.se

Utbildningsförvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Stora Södergatan 47, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post: utbildningsforvaltningen@lund.se

Öppettider: Utbildningskansliet har öppet måndag–fredag klockan 08.00–12.00 och 13.00–15.30.