Barn- och skolnämnden tog beslut i enighet med förslag gällande placering av Svaneskolan

21 november, 2019

Vid sammanträde den 20 november beslutade Barn- och skolnämnden att ställa sig bakom förslaget att samlokalisera Svaneskolan och Hedda Anderssongymnasiet. Nämnden beslutade också att föreslå att Svaneskolan, under tiden den nya skolan byggs, tillfälligt ska lokaliseras på Parkskolan, vilket förutsätter paviljongetablering på Parkskolans skolgård och i anslutning till Svaneskolans matsal. 

Nästa steg i den politiska processen är ett beslut i kommunstyrelsen den 4 december, om placering, inklusive tillfällig lokalisering för Svaneskolan.

Läs mer om förslaget gällande Svaneskolans lokalisering här:
https://lund.se/nyheter-och-nyhetsarkiv/2019/forslag-om-tillfallig-lokalisering-av-svaneskolan/