Att leda för hållbar utveckling

13 november, 2019

Hållbar utveckling ska vara en integrerad del av skolans arbete. Hur ska skolan organiseras för att bidra till ett hållbart samhälle? Alla skolledare från Lunds kommun, från förskola till komvux deltog i en gemensam dag med fokus på att leda för hållbar utveckling.

Forskning visar att ledarskap och organisation är helt avgörande hur arbetet med hållbar utveckling i skolan fungerar. Under en hel dag  samlades alla Lunds kommuns skolledare i en gemensam dag som bestod av föreläsningar, workshops och erfarenhetsutbyte.

Malin Dahlgren

Malin Dahlgren, rektor på Hedda Anderssongymnasiet

- Det är viktigt att sätta fokus på hållbarhetsområdet. Att under en hel dag få ha fullt i fokus har ett stor värde och ger oss större möjligheter att se alla perspektiv av hållbarhetsfrågan, säger Malin Dahlgren, rektor på Hedda Anderssongymnasiet. Det var verkligen många intressanta seminarier och diskussioner. Det som fångade mig speciellt var det sociala hållbarhetsperspektivet och hur vi kan skapa förutsättningar för våra elever att få de förmågor och kunskaper som krävs för att leva i ett hållbart samhälle. Det här är frågor som vi ofta har med oss i vår planering.  

Syftet med dagen var att fördjupa förståelsen för rollen som skolledare i relation till Agenda 2030 med de globala målen och lärande för hållbar utveckling. Skolledarna fick ta del av den senaste forskningen inom området, både nationellt och internationellt.

Dagen arrangerades av Universitets- och högskolerådet, Den globala skolan i samarbete med Malmö universitet, Malmö stad och Lunds kommun.