12 september, 2018

På grund av tekniska problem kommer september månads fakturor för förskola och fritidshem att skickas ut ovanligt sent.

I dagsläget vet vi ännu inte när fakturorna kan skickas ut. Förfallodatum för septemberfakturan kommer att senareläggas till den 15 oktober.

Mer information kommer när vi vet mer.

Kontakt

Barn- och skolförvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Stora Södergatan 47, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post: barnochskola@lund.se

Utbildningsförvaltningen

Postadress: Box 138, 221 00 Lund
Besöksadress: Stora Södergatan 47, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post: utbildningsforvaltningen@lund.se

Öppettider: Utbildningskansliet har öppet måndagfredag klockan 08.0012.00 och 13.0015.30.