Frågor om barnomsorg under sommaren

11 juni, 2018

Under sommaren och den tillhörande ledigheten har vi vissa frågor som är återkommande. För dig som vårdnadshavare till barn i våra verksamheter kan informationen nedan komma till nytta.

 

Betalar man för förskoleplats även under sommaren när mitt barn inte behöver sin plats?

I Lunds kommun betalar man avgift 12 månader/år, även om barnet är ledigt.

Hur ska fakturor hanteras om man är bortrest?

Om man vet att man kommer att vara bortrest när fakturorna kommer, finns det möjlighet att använda föregående månads OCR-nummer.

Kontakt

Barn- och skolförvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Stora Södergatan 47, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post: barnochskola@lund.se

Utbildningsförvaltningen

Postadress: Box 138, 221 00 Lund
Besöksadress: Stora Södergatan 47, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post: utbildningsforvaltningen@lund.se

Öppettider: Utbildningskansliet har öppet måndagfredag klockan 08.0012.00 och 13.0015.30.