Felaktig information lämnad vid föräldramöte på skola i Stångby

23 november, 2018

Under torsdagen den 22 november har felaktig information lämnats till vårdnadshavare på Prästängskolan under ett föräldramöte.

Prästängskolan som är en 4-6 skola, har även högstadieverksamhet för elever som går i årskurs sju. Under föräldramötet fördes diskussioner om hur lämpligt det är, utifrån ett elevperspektiv, att driva årskurs sju på skolan med relativt få elever. Dessvärre informerades det felaktigt om att beslut är fattat i frågan om att högstadieverksamheten (årskurs sju på Prästängskolan) ska avvecklas. Ett sådant beslut finns inte.

Kontakt

Barn- och skolförvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Stora Södergatan 47, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post: barnochskola@lund.se

Utbildningsförvaltningen

Postadress: Box 138, 221 00 Lund
Besöksadress: Stora Södergatan 47, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post: utbildningsforvaltningen@lund.se

Öppettider: Utbildningskansliet har öppet måndag–fredag klockan 08.00–12.00 och 13.00–15.30.