27 november, 2018

Sedan den 1 januari 2018 finns det en samlad barn- och skolnämnd med en gemensam förvaltning för hela Lunds kommun. Tidigare var verksamheten uppdelad i två förvaltningar (Lund Stad och Lund Öster).

Anledningen till en samlad förvaltning är att skapa förutsättningar för en likvärdig förskola, skola och grundsärskola för alla barn i hela Lunds kommun. Kommunstyrelsen har i sitt beslut pekat på vikten av ett nytänkande för att möta framtidens krav och skapa förutsättningar för barn och elever att nå målen.

Den nya barn- och skolförvaltningen kommer inte förändra situationen i barngrupper och klassrum, men kommer att ge en enhetlig styrning och bättre förutsättningar för utveckling och kvalitet i verksamheten.