27 november, 2018

Sedan den 1 januari 2018 finns det en samlad barn- och skolnämnd med en gemensam förvaltning för hela Lunds kommun. Tidigare var verksamheten uppdelad i två förvaltningar (Lund Stad och Lund Öster).

Anledningen till en samlad förvaltning är att skapa förutsättningar för en likvärdig förskola, skola och grundsärskola för alla barn i hela Lunds kommun. Kommunstyrelsen har i sitt beslut pekat på vikten av ett nytänkande för att möta framtidens krav och skapa förutsättningar för barn och elever att nå målen.

Den nya barn- och skolförvaltningen kommer inte förändra situationen i barngrupper och klassrum, men kommer att ge en enhetlig styrning och bättre förutsättningar för utveckling och kvalitet i verksamheten.

Kontakt

Barn- och skolförvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Stora Södergatan 47, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post: barnochskola@lund.se

Utbildningsförvaltningen

Postadress: Box 138, 221 00 Lund
Besöksadress: Stora Södergatan 47, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post: utbildningsforvaltningen@lund.se

Öppettider: Utbildningskansliet har öppet måndagfredag klockan 08.0012.00 och 13.0015.30.