Dags att söka förskoleplats till hösten

11 januari, 2018

Ska ditt barn börja i förskolan hösten 2018 är det bra att göra ansökan redan nu.

Om du ansöker innan 28 februari är chansen störst att ditt barn får plats på den förskola du önskar, eftersom barnet då kommer med i första placeringsomgången.

Använd e-tjänst eller blankett som skickas till barn- och skolförvaltningen för att ansöka.

Kontakt

Barn- och skolförvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Stora Södergatan 47, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post: barnochskola@lund.se

Utbildningsförvaltningen

Postadress: Box 138, 221 00 Lund
Besöksadress: Stora Södergatan 47, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post: utbildningsforvaltningen@lund.se

Öppettider: Utbildningskansliet har öppet måndagfredag klockan 08.0012.00 och 13.0015.30.