Dags att lämna önskemål om skolplacering inför hösten 2019

3 december, 2018

Drygt 1 500 barn i Lunds kommun ska börja förskoleklass hösten 2019. Vårdnadshavare i Lunds kommun behöver nu lämna in önskemål om vilken skola barnet ska gå på. Webbanmälan är tillgänglig på lund.se och är öppen från den 3 december 2018 till och med den 1 februari 2019.

Skolval 2018

Föräldrar och vårdnadshavare måste aktivt lämna in önskemål om vilken skola de vill att barnet ska gå på.

E-tjänsten för skolplacering är öppen från måndagen 3 december 2018 till och med fredagen 1 februari 2019. Kommunen matchar därefter önskemålen mot antalet tillgängliga platser på skolan.

Observera att förskoleklassen blev obligatorisk under 2018. Enligt riksdagsbeslut ska skolplikten gälla från och med det år barnet fyller sex år. I och med det blir förskoleklass obligatoriskt för alla barn i Sverige och alla måste gå i skolan i minst tio år.

För anmälan och mer information: www.lund.se/skolplacering

Relaterad information

Kontakt

Barn- och skolförvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Stora Södergatan 47, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post: barnochskola@lund.se

Utbildningsförvaltningen

Postadress: Box 138, 221 00 Lund
Besöksadress: Stora Södergatan 47, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post: utbildningsforvaltningen@lund.se

Öppettider: Utbildningskansliet har öppet måndagfredag klockan 08.0012.00 och 13.0015.30.