21 augusti, 2018

Ett förråd på Östratornskolan (åk 4-9) skadades i en brand under natten till tisdagen den 21 augusti.

Ett förråd på Östratornskolan (åk 4-9) skadades i en brand under natten till tisdagen den 21 augusti. Branden och skadornas omfattning är begränsade till en fristående förrådsbyggnad, som kommer att behöva saneras och repareras. Händelsen är polisanmäld.

Undervisningen på Östratornskolan påverkas inte av händelsen utan elever är välkomna till skolan som vanligt idag.

Information går på morgonen ut till elever och vårdnadshavare på Östratornskolan.

Kontakt

Barn- och skolförvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Stora Södergatan 47, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post: barnochskola@lund.se

Utbildningsförvaltningen

Postadress: Box 138, 221 00 Lund
Besöksadress: Stora Södergatan 47, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post: utbildningsforvaltningen@lund.se

Öppettider: Utbildningskansliet har öppet måndagfredag klockan 08.0012.00 och 13.0015.30.