Nyheter och nyhetsarkiv

En samling av våra aktuella och tidigare nyheter.

September

2021-09-03

Grynmalaregårdens bussavdelning beviljas tillstånd fram till sommaren 2022

1 januari 2022 skärps kraven ytterligare för fordon som beträder miljözonen centrala Lund. Grynmalaregården som är lokaliserad inom miljözonen och har en av sina avdelningar förlagd i en förskolebuss, kan efter den 1 januari 2022 inte framföra förskolebussen inom miljözonen med nuvarande specifikationer. Som en tillfällig lösning har Barn- och skolförvaltningen ansökt och beviljats tillstånd av Tekniska förvaltningen, att framföra fordonet inom miljözonen fram till den 30 juni 2022.

Augusti

2021-08-06

Reservantagning

Reservantagningen presenteras den 6 augusti på lund.se och håller på fram till den 15 september.

Juni

2021-06-29

Den slutliga antagningen

Du kan från och med den 1 juli 2021 se ditt antagningsresultat på antagningssidan på Skånegy.se.

2021-06-16

Fortsatt höga betygsresultat för Lunds nior

Trots de utmaningar som coronapandemin inneburit visar Lunds kommun fortsatt höga betygsresultat när betygen för årskurs nio sammanställts.

2021-06-11

Så var det äntligen dags för ett härligt sommarlov!

Läsåret 2020/2021 har för vissa av våra elever i grundskolan, varit väldigt annorlunda än vanligt. I syfte att förhindra eventuell smittspridning, har flera av våra högstadieskolor under perioder gått över till fjärrundervisning, med alla utmaningar som medföljer en sådan övergång. Vi vill tacka alla elever och lärare för fantastiska prestationer under läsåret och hoppas att sommaren bjuder på mycket glädje och återhämtning.

Maj

2021-05-28

En plastfri student är en fest för miljön

Snart är det dags för det årliga studentutsläppet i Lund och vi ser alla fram emot ett unikt och storslaget firande. Festligheter brukar dock genera en hel del skräp och studenten är inget undantag. Plastkonfetti, ballonger och andra engångsprodukter används ofta och när festen är över hamnar skräpet dessvärre lätt där det inte ska vara - i naturen.

2021-05-19

Beslut fattat om Riktlinjer för barnomsorg på obekväm arbetstid (jourverksamhet)

Vid Barn- och skolnämndens sammanträde den 20 april fattades beslut om nya riktlinjer för barnomsorg på obekväm arbetstid (kvälls-, natt- eller helgomsorg) i Lunds kommun.

April

2021-04-14

Återgång till närundervisning för gymnasielever

Från och med den 26 april kommer de kommunala gymnasieskolorna återgå till närundervisning. Det beslutade utbildningsnämnden vid ett extra insatt möte 14 april.

Mars

2021-03-25

Extra stöttning för Lunds gymnasielever i vår

Vilka insatser krävs för elever som riskerar att inte nå sina mål? Det har Lunds kommuns gymnasieskolor nu kartlagt. Den 24:e mars fattade utbildningsnämnden beslut om en rad åtgärder för att minska konsekvenserna av distansundervisningen under pandemin.

2021-03-25

Beslut om avveckling fattat gällande förskolan Prenneelvan

Vid nämndsammanträde tisdagen den 23 mars fattade Barn- och skolnämnden beslut om att avveckla färskolan Prenneelvan. I samband med avvecklingen, erbjuds förskolans barn plats vid annan förskola i Lunds kommun utifrån vårdnadshavares önskemål.

2021-03-25

Röda Stugans verksamhet flyttas till Delfinens förskola

Vid nämndsammanträde tisdagen den 23 mars fattade Barn- och skolnämnden beslut om att förskolan Röda stugan avvecklas och att förskolans barn erbjuds plats på Delfinens förskola. Nämnden tog också beslutet att flytta kommunens kvälls-, natt- och helgomsorg på Röda stugans förskola till Delfinens förskola.

2021-03-24

Fortsatt bra resultat för elever på Lunds kommunala gymnasieskolor

Eleverna på Lunds kommunala gymnasieskolor placerar sig fortsatt högt i jämförelse med elever på kommunala gymnasieskolor i andra kommuner. Det visar Sveriges Kommuner och Landstings årliga mätning Öppna jämförelser – Gymnasieskola 2021.

2021-03-23

Ny konceptförskola med särskild satsning på utemiljön planeras i Stångby

En ny förskola med plats för 134 barn i Stångby ska nu beställas. Det beslutade barn- och skolnämnden under tisdagens sammanträde. Förskolan, som är en konceptförskola med en särskild satsning på utemiljön, planeras stå färdig till sommaren 2023.

2021-03-04

Polhemskolan sätter in åtgärder enligt Arbetsmiljöverkets krav

I februari genomförde Arbetsmiljöverket en inspektion på Polhemskolan och pekade på flera åtgärder som bör vidtas. Polhemskolan har satt in åtgärder och svaret till Arbetsmiljöverket är inskickat.

2021-03-02

Nu öppnar vi ansökan om prövning på vuxenutbildningen

Med anledning av covid-19 har ansökan om prövningar varit tillfälligt stängd. Lunds kommun öppnar nu ansökan om prövning igen. Nästa ansökningsperiod är 22 feb - 19 mars.

Februari

2021-02-25

Distansundervisning första veckan efter sportlovet på högstadiet och gymnasiet

Distansundervisning första veckan efter sportlovet på högstadiet och gymnasiet i Lunds kommun. Smittspridningen i Skåne påverkar skolundervisningen fram till påsk.

Januari

2021-01-28

Modersmålsundervisningen fortsätter på distans

Fjärr- och distansundervisning för modersmålsundervisningen i årskurs 1-9 förlängs. Detta gäller både fristående och kommunala grundskolor. Beslutet gäller till 26 februari 2021.

2021-01-15

Dags att söka till gymnasiet

15 januari öppnar sökwebben för dig som ska ansöka till gymnasiet. Sista ansökningsdag är 15 februari.

2021-01-13

Skollunch till gymnasieelever och högstadieelever folkbokförda i Lund

Från och med 18 januari kommer både gymnasieelever och högstadieelever som är folkbokförda i Lunds kommun kunna beställa och hämta en matlåda som ersättning för skollunchen. Matlådan kan börja beställas från klockan 08:00, torsdagen 14 januari.

2021-01-11

Modersmålsundervisning övergår till fjärrundervisning

Från 11 januari övergår modersmålsundervisningen till att bedrivas som fjärrundervisning för årskurs 1-6 i den kommunala grundskolan.

2021-01-07

Fjärrundervisning för årskurs 7–9

I dag har barn- och skolnämnden, i samråd med skolledningen, fattat beslut om att övergå till fjärrundervisning för elever i årskurs 7–9 i Lunds kommunala grundskolor.

2021-01-07

Extra studiedag för grundskolan den 8 januari

I morgon, 8 januari, får elever i Lunds kommunala grundskolor en extra studiedag. Bakgrunden är den ökade spridningen av covid-19 och att det därför kan bli aktuellt med fjärrundervisning för årskurs 7–9.