Nyanlända barn och elever

I Lunds kommun välkomnas alla nyanlända grundskole- och gymnasieelever till LundaVälkomsten. Hos LundaVälkomsten skriver vi in och kartlägger eleven som sedan går hos oss mellan 1–3 veckor. Därefter erbjuds eleven en skolplacering.

Elever i grundskoleåldern

Efter inskrivning och kartläggning på LundaVälkomsten blir elever i grundskoleåldern placerade på någon av kommunens skolor för vidare kartläggning. Utifrån kartläggningen tar skolans rektor beslut om var eleven ska placeras.

Eleven kan antingen placeras i en förberedelseklass eller integreras direkt i en reguljär klass. Syftet är att skapa en trygg och positiv undervisningssituation för eleven. Målet med förberedelseklassen är att ge eleven möjlighet att så snabbt och effektivt som möjligt lära sig grunderna i det svenska språket kopplat till de olika ämnena i läroplanen.

Tiden i förberedelseklass  kan variera mellan 6-18 månader, beroende på faktorer såsom elevens ålder, vilken skolbakgrund eleven har och hur snabbt eleven lär sig svenska.

Elever i gymnasieåldern går till Språkintroduktion

Elever i gymnasieåldern hänvisar vi efter tiden på LundaVälkomsten vidare till Språkintroduktion, som finns på Polhemskolan och Vipan.

Mer information om Språkintroduktion hittar du via länkarna nedan.

Nyanlända förskolebarn

LundaVälkomsten hjälper till med ansökan till förskola för nyanlända barn. Nyanlända barn i förskoleåldern tas bland annat emot av flyktingförskolan Solen som är en introduktionsförskola för nyanlända flyktingbarn med uppehållstillstånd i Lunds kommun. Dessa platser fördelas via flyktingenheten på socialförvaltningen.

Kontaktuppgifter till LundaVälkomsten hittar du längst ner på den här sidan.

Faktaansvarig: Barn- och skolförvaltningarna

Kontakt

LundaVälkomsten

Besöksadress: Lilla Järnåkraskolan, byggnad C, Mellanvångsvägen 10
Postadress: Lunds skolors resurscentrum, LundaVälkomsten Box 41, 221 00 Lund

Kontaktpersoner:

Camilla Lantz Jacobsson
Telefon: 
046-359 46 98

Lars Torgny Larsson
Telefon:
046-359 74 49