Sfi - svenska för invandrare

Svenska för invandrare, sfi, är en grundläggande utbildning i svenska språket. Utbildningen riktar sig till vuxna invandrare som inte har svenska som modersmål. För att studera sfi måste du vara folkbokförd i Lunds kommun, ha ett svenskt personnummer eller samordningsnummer, gäller för dig som är EU-medborgare, och vara minst 16 år.

Sfi 1

Sfi 1 är för dig med kort eller ingen skolutbildning från hemlandet.

Sfi 2

Sfi 2 är för dig med 5-11 års studier från hemlandet.

Sfi 3

Sfi 3 är för dig med mer än 12 eller flera års studier från hemlandet.

Planering och ansökan till SFI gör du på LundaVälkomsten. På LundaVälkomsten planerar du din utbildning tillsammans med lärare och Studie- och yrkesvägledare så att den passar dig och dina mål med studierna. Du kan studera på dagtid, kvällstid, distans eller kombi. Du kan kombinera dina studier med arbete, praktik eller andra utbildningar.

Hur länge du behöver studera beror på din utbildningsbakgrund och hur mycket svenska du kan sedan tidigare.

Kontakta LundaVälkomsten

Relaterad information

Faktaansvarig: Utbildningsförvaltningen

Kontakt

LundaVälkomsten

Besöksadress: Mellanvångsvägen 10
Postadress: LundaVälkomsten Box 41, 221 00 Lund

Kontaktpersoner:

Camilla Lantz Jacobsson
Telefon: 
046-359 46 98
E-post:camilla.lantzjacobsson@lund.se

Reception SFI-ansökan
Telefon:
046-359 60 88
E-post:lundavalkomstenvux@lund.se

Barn- och skolförvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Stora Södergatan 47, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post: barnochskola@lund.se