Nyanlända barn, elever och vuxna

I Lunds kommun välkomnas alla nyanlända barn och elever till LundaVälkomsten. Här skriver vi in och kartlägger eleven som sedan går mellan 1–3 veckor. Därefter erbjuds eleven en skolplacering.

Elever i grundskoleåldern

Efter inskrivning och kartläggning på LundaVälkomsten blir elever i grundskoleåldern placerade på någon av kommunens skolor för vidare kartläggning. Utifrån kartläggningen tar skolans rektor beslut om var eleven ska placeras.

Eleven kan antingen placeras i en förberedelseklass eller integreras direkt i en reguljär klass. Syftet är att skapa en trygg och positiv undervisningssituation för eleven. Målet med förberedelseklassen är att ge eleven möjlighet att så snabbt och effektivt som möjligt lära sig grunderna i det svenska språket kopplat till de olika ämnena i läroplanen.

Tiden i förberedelseklass kan variera mellan 6–18 månader, beroende på faktorer såsom elevens ålder, vilken skolbakgrund eleven har och hur snabbt eleven lär sig svenska.

Nyanlända förskolebarn

LundaVälkomsten hjälper även till med ansökan till förskola för nyanlända barn.

Elever i gymnasieåldern

Elever i gymnasieåldern hänvisar vi efter tiden på LundaVälkomsten vidare till gymnasieskolan, oftast till introduktionsprogrammet Språkintroduktion, som finns på Polhemskolan och Vipan.

Läs mer om nyanlända i gymnasieåldern

Sfi - svenska för invandrare

Planering och ansökan till SFI gör du på LundaVälkomsten. På LundaVälkomsten planerar du din utbildning tillsammans med lärare och Studie- och yrkesvägledare så att den passar dig och dina mål med studierna.

Läs mer om svenska för invandrare

Faktaansvarig: Barn- och skolförvaltningen

Kontakt

LundaVälkomsten

Besöksadress: Lilla Järnåkraskolan, byggnad C, Mellanvångsvägen 10
Postadress: Lunds skolors resurscentrum, LundaVälkomsten Box 41, 221 00 Lund

Kontaktpersoner:

Camilla Lantz Jacobsson
Telefon: 
046-359 46 98

Lars Torgny Larsson
Telefon:
046-359 74 49

Barn- och skolförvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Stora Södergatan 47, 222 23 Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post: barnochskola@lund.se