Naturskolan

Naturskolan är en resurs för alla förskolor och skolor i Lunds kommun. Det är alltså inte en skola med skolhus och elever.

Naturskolans medarbetare 2018På bilden: vi som jobbar på Naturskolan. Fr v Anders Wånge Kjellsson, Eva Persson, Carolina Lindeblad, Anna Ekblad och Lina Hällström.

Naturskolans uppdrag är att stimulera och stödja skolutveckling, naturvetenskap och hållbar utveckling – i klassrummet, på skolgården, i samhället, i landskapet. Verkligheten finns runt omkring oss. Det är där kunskapen ska sökas!

Läs mer på naturskolans hemsida