Modersmål

I vissa fall har barn och ungdomar rätt till modersmålsstöd och modersmålsundervisning. Detta gäller för barn och ungdomar som kommer från familjer där minst en av föräldrarna har ett annat modersmål än svenska, och där det här språket används i hemmet.

Barn i förskolan får modersmålsstöd, och elever i grundskolan och gymnasiet får modersmålsundervisning.

Relaterad information

Faktaansvarig: Modersmålscentrum, Utbildningsförvaltningen

Kontakt

Modersmålscentrum

Besöksadress: Stora Södergatan 49, 222 23 Lund
Telefon: 046-359 70 24
E-post: modersmal@lund.se

Utbildningsförvaltningen

Postadress: Box 138, 221 00 Lund
Besöksadress: Stora Södergatan 47, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post: utbildningsforvaltningen@lund.se

Öppettider: Utbildningskansliet har öppet måndagfredag klockan 08.0012.00 och 13.0015.30.