Lov och ledighet

Här hittar du läsårstider och vad som gäller om en elev vill vara ledig från skolan.

Vem beslutar om ledighet?

Rektorn beslutar om en elev kan få ledigt eller inte. Om din ledighetsansökan gäller mer än tio dagar får inte någon annan är rektorn fatta beslut om ledighet. All ledighet för elever regleras i skollagen. En elev kan få en kortare ledighet beviljad för enskilda angelägenheter. Finns det synnerliga skäl kan eleven få ledigt en längre tid. Detta står i skollagen,  kapitel 7, § 18.

Hur ansöker jag om ledighet för mitt barn?

Du ansöker om ledighet för ditt barn genom att fylla i och skicka in en blankett, som du hittar en länk till längst ner på sidan.

Läsårstider

Du hittar läsårstiderna för de olika skolorna nedan.

Läsårstiderna på sidorna är endast rekommenderade för skolorna. Eleverna har lovdagar när lärarna har utvecklingsdagar, och skolornas utvecklingsdagar kan variera från skola till skola.

Kontrollera därför alltid med skolan om vilka läsårstider och lovdagar som gäller.

Relaterad information

Faktaansvarig: Barn- och skolförvaltningen och utbildningsförvaltningen

Direktadress till denna sidan: https://lund.se/ledighet

Kontakt

Barn- och skolförvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Stora Södergatan 47, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post: barnochskola@lund.se

Utbildningsförvaltningen

Postadress: Box 138, 221 00 Lund
Besöksadress: Stora Södergatan 47, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post: utbildningsforvaltningen@lund.se

Öppettider: Utbildningskansliet har öppet måndagfredag klockan 08.0012.00 och 13.0015.30.