Kultur- och musikundervisning

Lunds kommun erbjuder barn och unga undervisning inom musik, dans, bild, teater, film, nycirkus och skrivande.

Lunds kommun har sedan starten av den kommunala musikskolan 1944 kunnat erbjuda barn och unga i kommunen möjlighet att lära sig och utveckla sina färdigheter inom musik. Detta erbjudande har under åren växt och utvecklats och kommunens Kulturskola kan idag erbjuda ett omfattande undervisningsprogram inom såväl musik, som dans, bild, teater, film, nycirkus och skrivande. Undervisningsverksamhet sker i Lund, Södra Sandby, Dalby, Torna Hällestad, Veberöd och Genarp. Läs mer om Kulturskolans verksamhet på deras hemsida.

Till Kulturskolans hemsida

Musikchecken

2019 infördes ett kundvalssystem för musikundervisning i kommunen. Inledningsvis omfattar systemet endast individuell musikundervisning och du måste vara född 2011 eller 2012. Systemet innebär att du själv kan välja anordnare för din musikundervisning, utifrån ett urval av auktoriserade anordnare. Avgiften för undervisningen (1100 kr/termin) är densamma oavsett anordnare eller instrument. För mer information om de auktoriserade anordnarna, besök deras respektive hemsida.

Auktoriserade anordnare av musikundervisning

Kulturskolan

LIMUS Musikskola AB

Medborgarskolan Syd

Mejeriets musikskola

PSS Lunds Musikskola

Har du frågor eller funderingar kring Musikchecken, vänligen skriv till musikcheck@lund.se

Anmäl dig till kultur- och musikundervisning

Anmälan inom Musikchecken

Du som omfattas av Musikchecken (se beskrivning ovan) gör din anmälan via en särskild länk till kommunens anmälningssystem (länk under detta stycke). Du kommer där ges möjlighet att välja anordnare för din musikundervisning. Du måste ha ett giltigt BankID för att genomföra en anmälan. Anmälning för höstterminen öppnar 6 maj 2019.

Anmälan till musikundervisning inom Musikchecken öppnar åter den första september (1/9).
Här öppnas anmälan till musikchecken

Turordningsregler tillämpas inte i kundvalssystemet vid den primära anmälningsperioden, utan lottning avgör vem som får tillträde till tillgängliga platser hos respektive anordnare. Skulle du inte få en undervisningsplats vid det primära intaget, placeras du i en "reserv" hos respektive anordnare. Personer i denna reserv har sedan förtur till alla platser som görs tillgängliga under terminen. Anmälningar som tillkommer efter den primära anmälningsperioden placeras i kö, efter reserven, hos respektive anordnare. Vid nästa terminsintag tillämpas turordning, först reserven sedan enligt köplacering baserat på anmälningstidpunkt. Väljer du att göra en ny anmälan, där du väljer en annan anordnare eller ett annat instrument, betraktas detta som en ny anmälan och tidigare köplacering är förverkad.

Här kan du se din anmälan i systemet (BankID krävs):
Till din anmälan

Anmälan utanför Musikchecken

För dig som inte omfattas av Musikchecken (se beskrivning ovan) erbjuds endast Kulturskolan som anordnare för musikundervisning med kommunal avgift. Anmälan till denna musikundervisning gör du via Kulturskolans ordinarie anmälningsystem (länk under detta stycke). BankID krävs för att genomföra en anmälan.

Anmälan till musikundervisning utanför Musikchecken 

Kulturskolan tillämpar turordning och du får en köplacering baserad på din anmälningstidpunkt.

Vill du anordna musikundervisning?

Här hjälper vi dig med instruktioner om hur du ansöker om auktorisation.

För anordnare inom Musikchecken

Kontakt

Barn- och skolförvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Stora Södergatan 47, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post: barnochskola@lund.se

Utbildningsförvaltningen

Postadress: Box 138, 221 00 Lund
Besöksadress: Stora Södergatan 47, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post: utbildningsforvaltningen@lund.se

Öppettider: Utbildningskansliet har öppet måndagfredag klockan 08.0012.00 och 13.0015.30.