Skolplacering

Ekonomiprogrammet, Humanistiska programmet, Naturvetenskapsprogrammet och Samhällsvetenskapsprogrammet i Lund finns på flera skolor. På gymnasieansökan ska du därför ange vilken skola som du vill bli placerad på. Vi strävar efter att så många som möjligt ska få sitt önskemål uppfyllt. I de fall där vi inte kan tillgodose varje elevs önskemål, antas de sökande utifrån sina meritvärden.

Faktaansvarig: Utbildningskansliet, Utbildningsförvaltningen

Kontakt

Utbildningsförvaltningen

Postadress: Box 138, 221 00 Lund
Besöksadress: Stora Södergatan 47, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post: utbildningsforvaltningen@lund.se

Öppettider: Utbildningskansliet har öppet måndagfredag klockan 08.0012.00 och 13.0015.30.