Resebidrag

Du som är folkbokförd i Lunds kommun, kan ansöka om resebidrag om du ska studera på en gymnasial utbildning och har minst 6 kilometers resväg till skolan.

Vem har rätt till resebidrag?

För att få resebidrag (t.ex. gymnasiekort eller kontantersättning) måste du uppfylla följande grundvillkor:

 • Du skall genomgå utbildning vid gymnasieskola eller komvux.
 • Du skall ha rätt till studiehjälp enligt studiestödslagen eller barnbidrag.
 • Din dagliga färdväg mellan din bostad och skolan skall vara minst 6 km.
 • Du får inte uppbära inackorderingstillägg, utbildningsbidrag eller lärlingslön.
 • Du får kortet till vårterminen det år du fyller 20 år.

Om du har mer än 6 km från dinfolkbokföringsadress till din närmsta hållplats kan du även ansöka om tilläggsbidrag.

Du som har växelvist boende inom Lunds kommun kan ha rätt till resebidrag om du har 6 km till skolan från något av dina boenden. Ansökningsblankett finns längre ner på sidan.

Så här ansöker du

Gör din ansökan via vår e-tjänst

Ansökan om resebidrag

 • För dig som ska börja i årskurs 1. Det viktigt att du ansöker om resebidrag så fort du fått ditt antagningsbesked 1 juli.  Skånetrafiken kommer skicka kortet hem till dig.
 • För dig som ska börja i årskurs 2 och 3. För att du ska få ditt kort före terminsstart måste du ansöka om resebidrag senast 5 juni. Om antagning sker senare måste ansökan lämnas snarast möjligt. Skånetrafiken kommer skicka kortet hem till dig.

Upplysningar till avsnitten i ansökningsblanketten

 • Personuppgifter: Fyll i alla uppgifter. Kontrollera att du lämnar rätt adress, det vill säga din folkbokföringsadress.
 • Utbildning: Använd de namn på skolan och utbildningen som står på antagningsbeskedet.
 • Ansökan: Du kan ansöka om resebidrag en gång varje läsår.
 • Gymnasiekort eller kontantbidrag: Huvudregeln är att du får resebidrag i form av ett erforderligt gymnasiekort.
 • Kontantbidrag kan du få i stället för ett gymnasiekort. Vid kontant ersättning måste du även ange vem som är bidragsmottagare samt bifoga kontobevis. Om du som elev är myndig ska du själv stå som bidragsmottagare, och om du inte är myndig skickar vi bidraget till vårdnadshavaren som du anger. I vissa fall kan du ange en annan förmyndare.
 • Skriv under ansökan: Om du är myndig ska du själv underteckna ansökan. Om du är omyndig ska ansökan även undertecknas av din vårdnadshavare.

Om du har flyttat, avbrutit eller inte påbörjat dina studier

Om du flyttar, avbryter eller inte påbörjar dina studier uppfyller du inte längre villkoren för att få resebidrag. Du måste då lämna tillbaka det gymnasiekort som du har fått eller den kontantersättning som du har fått, för den tid som återstår.

Har du medvetet lämnat vilseledande uppgifter ska du lämna tillbaka bidraget, det vill säga gymnasiekortet eller pengarna, som du har fått.

Överklaga beslut

Elev som fått avslag på sin ansökan om resebidrag kan överklaga beslutet. Beslutet ska överklagas skriftligt till Förvaltningsrätten i Malmö men ska skickas eller lämnas till Utbildningsnämnden i Lunds kommun. Överklagan ska innehålla redogörelse för vilket beslut man vill ändra och hur man vill att beslutet ska ändras. Inom tre veckor från det att man tagit del av beslutet måste vi ha din överklagan.

Faktaansvarig: Utbildningsförvaltningen

Direktadress till denna sidan: https://lund.se/resebidrag

Kontakt

Utbildningskansliet

Postadress: Box 138, 221 00 Lund
Besöksadress: Stora Södergatan 47, Lund
Telefon (växel): 046-35970 23

Öppettider: Utbildningskansliet har öppet måndag–fredag klockan 08.00–12.00 och 13.00–15.30. Antagningsenheten har öppet för besök klockan 13.00-15.00.

Utbildningsförvaltningen

Postadress: Box 138, 221 00 Lund
Besöksadress: Stora Södergatan 47, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post: utbildningsforvaltningen@lund.se

Öppettider: Utbildningskansliet har öppet måndagfredag klockan 08.0012.00 och 13.0015.30.