Bidrag till läromedel och skolmåltider

Du kan söka bidraget höstterminen det år du fyller 18 år till och med vårterminen då du fyller 20 år.

Bidraget är till dig som studerar vid folkhögskola eller på gymnasienivå på Komvux och inte har har ett slutbetyg från gymnasiet.Använd vår e-tjänst eller en blankett för att ansöka.

Kontakt

Antagningsenheten

Antagningschef: Ingela Arheden
Telefon: 046-359 70 31

Antagningsadministratör: Maria Kirchner
Telefon: 046-359 70 34
E-post: antag@lund.se

Utbildningsförvaltningen

Postadress: Box 138, 221 00 Lund
Besöksadress: Stora Södergatan 47, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post: utbildningsforvaltningen@lund.se

Öppettider: Utbildningskansliet har öppet måndagfredag klockan 08.0012.00 och 13.0015.30.