Antagningsbestämmelser

Du får söka till gymnasieskolans program om du påbörjar utbildningen före den 1 juli det år du fyller 20 år eller inte redan har avslutat ett gymnasieprogram.

Särskilda behörighetskrav till högskoleförberedande program

Om du ska söka till högskoleförberedande program får du som lägst ha betyget "godkänd" i engelska, matematik, svenska eller svenska som andraspråk samt minst nio andra ämnen.

För att kunna söka till ekonomiprogrammet, humanistiska programmet eller samhällsvetenskapsprogrammet, får du som lägst ha betyget "godkänd" i geografi, historia, religionskunskap samt samhällsvetenskap.

För att kunna söka till naturvetenskapsprogrammet får du som lägst ha betyget "godkänd" i biologi, fysik och kemi.

Särskilda behörighetskrav till yrkesförberedande program

För att få söka till yrkesförberedande program behöver du som lägst ha betyget "godkänd" i engelska, matematik, svenska eller svenska som andra språk samt minst fem andra ämnen.

Undantag för behörighet i engelska

Om du saknar betyg i engelska, men uppfyller de andra behörighetskraven kan du i vissa fall ändå anses vara behörig till ett program.

Detta gäller om du

  • på grund av personliga förhållanden inte har haft möjlighet att delta i undervisningen i engelska under en betydande del av din grundskoletid.
  • bedöms har förutsättningar att klara dina studier på det sökta programmet.

Om du inte är behörig att söka till ett nationellt program, kan du söka till ett introduktionsprogram. Kontakta i så fall studie- och yrkesvägledaren på din skola för att få mer information.

Fritt sök

Fritt sök är ett avtal mellan Skånes 33 kommuner och 4 kommuner i Blekinge, som gäller från och med gymnasieintagningen hösten 2009. Det innebär att du, var du än bor i Skåne, kan söka till vilken gymnasieutbildning som du vill i Skåne på ditt slutbetyg från grundskolan.

För att få tas emot som sökande i första hand till gymnasieskolan i Lund, måste du alltså vara folkbokförd på en ort i Skåne eller i de fyra kommunerna i Blekinge.

Val och antagning

Frågor och svar om antagningen

Direktadress till denna sidan: https://lund.se/antagningsbestammelser