Antagningsbestämmelser

Du får söka till gymnasieskolans program om du

  • påbörjar utbildningen före den 1 juli det år du fyller 20 år,
  • inte redan har avslutat ett gymnasieprogram.

Särskilda behörighetskrav till högskoleförberedande program

Om du ska söka till högskoleförberedande program får du som lägst ha betyget "godkänd" i engelska, matematik, svenska eller svenska som andraspråk samt minst nio andra ämnen.

För att kunna söka till ekonomiprogrammet, humanistiska programmet eller samhällsvetenskapsprogrammet, får du som lägst ha betyget "godkänd" i geografi, historia, religionskunskap samt samhällsvetenskap.

För att kunna söka till naturvetenskapsprogrammet får du som lägst ha betyget "godkänd" i biologi, fysik och kemi.

Särskilda behörighetskrav till yrkesförberedande program

För att få söka till yrkesförberedande program behöver du som lägst ha betyget "godkänd" i engelska, matematik, svenska eller svenska som andra språk samt minst fem andra ämnen.

Undantag för behörighet i engelska

Om du saknar betyg i engelska, men uppfyller de andra behörighetskraven kan du i vissa fall ändå anses vara behörig till ett program.

Detta gäller om du

  • på grund av personliga förhållanden inte har haft möjlighet att delta i undervisningen i engelska under en betydande del av din grundskoletid.
  • bedöms har förutsättningar att klara dina studier på det sökta programmet.

Om du inte är behörig att söka till ett nationellt program, kan du söka till ett introduktionsprogram. Kontakta i så fall studie- och yrkesvägledaren på din skola för att få mer information.

Fritt sök

Fritt sök är ett avtal mellan Skånes 33 kommuner och 4 kommuner i Blekinge, som gäller från och med gymnasieintagningen hösten 2009. Det innebär att du, var du än bor i Skåne, kan söka till vilken gymnasieutbildning som du vill i Skåne på ditt slutbetyg från grundskolan.

För att få tas emot som sökande i första hand till gymnasieskolan i Lund, måste du alltså vara folkbokförd på en ort i Skåne eller i de fyra kommunerna i Blekinge.

Faktaansvarig: Utbildningskansliet, Utbildningsförvaltningen

Direktadress till denna sidan: https://lund.se/antagningsbestammelser

Kontakt

Utbildningsförvaltningen

Postadress: Box 138, 221 00 Lund
Besöksadress: Stora Södergatan 47, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post: utbildningsforvaltningen@lund.se

Öppettider: Utbildningskansliet har öppet måndag–fredag klockan 08.00–12.00 och 13.00–15.30. Avvikande öppettider under jul och nyår.