Samråd om detaljplan och ny FAQ

27 augusti, 2018

Under perioden 28 augusti - 5 oktober finns samrådshandlingar tillgängliga för förslaget till ny detaljplan avseende fastigheten Pastor Svane 1 m.fl. Samrådet hittar du lättast här på lund.se!

Lunds kommun får regelbundet frågor från allmänheten om bland annat tidplanen för projektet, varför den nya gymnasieskolan ska byggas just där, vad den kommer att kosta och hur arkitekten egentligen tänkt.

Här nedan hittar du en uppdaterad FAQ med svar på några av de vanligaste frågorna och en uppdaterad tidplan över projektet.

Kontakt

Utbildningsförvaltningen

Postadress: Box 138, 221 00 Lund
Besöksadress: Stora Södergatan 47, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post: utbildningsforvaltningen@lund.se

Öppettider: Utbildningskansliet har öppet måndag–fredag klockan 08.00–12.00 och 13.00–15.30.