Nyheter

Juni

2019-06-04

Utredningen kring Hedda Anderssongymnasiets lokalisering och finansiering ska fortsätta och fördjupas

Utredningen om alternativa lösningar och finansiering av Hedda Anderssongymnasiet i Lunds kommun är nu färdig. Utredningen, som bygger på fem olika alternativ för gymnasieskolan presenterades för kommunstyrelsens arbetsutskott, KSAU, under måndagen. KSAU kommer att föreslå för kommunstyrelsen att fortsätta planeringen för en gymnasieskola på Svaneskolans tomt samtidigt som utredningen kring alternativen fördjupas.

April

2019-04-02

Detaljplanen för Heddatomten godkänd

Vid sitt sammanträde den 28 mars 2019 godkände kommunfullmäktige detaljplanen för Heddatomten, Pastor Svane 1 m.fl.