Ny gymnasieskola i Lund

I december 2019 beslutade kommunfullmäktige att Lunds nya gymnasieskola, Hedda Anderssongymnasiet, ska byggas på Svaneskolans nuvarande tomt och samlokaliseras med Svaneskolans högstadium.

Den nya skolan har ritats av Wingårdhs arkitekter i samarbete med danska AART och kommer att rymma närmare 2 000 elever, varav cirka 400 på högstadiet. Rivningsarbetet av nuvarande Svaneskolan inleds efter skolavslutningen i juni och första inflyttning kommer att ske sommaren 2023. Skolan kommer att stå helt klar året därpå.

Det var i maj 2016, som kommunstyrelsen beslöt att Lund ska utökas med ytterligare en gymnasieskola vid sidan om Katedral, Polhem, Spyken och Vipan. Efter utredningar av olika alternativ, inte minst om skolans placering, fattades i december 2019 slutligen beslutet att både högstadium och gymnasium ska samlokaliseras på tomten där nuvarande Svaneskolan ligger, Pastor Svane 1 m.fl.

Direktadress till denna sidan: https://lund.se/nyagymnasieskolan

Kontakt

Utbildningsförvaltningen

Postadress: Box 138, 221 00 Lund
Besöksadress: Stora Södergatan 47, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post: utbildningsforvaltningen@lund.se

Öppettider: Utbildningskansliet har öppet måndag–fredag klockan 08.00–12.00 och 13.00–15.30.