Ny gymnasieskola i Lund

I maj 2016 beslutade kommunstyrelsen att gymnasieskolan i Lund ska utökas med en gymnasieskola till. I nuläget finns gymnasieskolorna Katedralskolan, Spyken, Polhem och Vipan. Den nya gymnasieskolan ska uppföras på tomten för Svaneskolan och ha minst 2 000 elever. Svaneskolan ska fortsatt ha en grundskola för skolår 79 och ha upp till 400 elever men kommer att flytta till Parkskolan. Projektet går under arbetsnamnet Skola TVÅTUSEN.

Vi lägger ut information om Skola TVÅTUSEN kontinuerligt. Följ oss gärna här.

Faktaansvarig: Utbildningskansliet, Utbildningsförvaltningen

Kontakt

Utbildningsförvaltningen

Postadress:Box 138, 221 00 Lund
Besöksadress:Stora Södergatan 47, Lund
Telefon (växel):046-359 50 00
E-post:utbildningsforvaltningen@lund.se

Öppettider:Utbildningskansliet har öppet måndagfredag klockan 08.0012.00 och 13.0015.30. Under vecka 26-31 har kanlsiet öppet klockan 10.00-12.00.