Ny gymnasieskola i Lund

I maj 2016 beslutade kommunstyrelsen att gymnasieskolan i Lund ska utökas med en gymnasieskola till. I nuläget finns gymnasieskolorna Katedralskolan, Spyken, Polhem och Vipan. Den nya gymnasieskolan ska uppföras på tomten för Svaneskolan och ha plats för drygt 2 000 elever.

Svaneskolan ska fortsatt ha en grundskola för skolår 79 och ha upp till 400 elever men kommer att flytta till Parkskolan.

Nya gymnasieskolan ska heta Hedda Anderssongymnasiet.

Faktaansvarig: Utbildningskansliet, Utbildningsförvaltningen

Direktadress till denna sidan: https://lund.se/nyagymnasieskolan

Kontakt

Utbildningsförvaltningen

Postadress: Box 138, 221 00 Lund
Besöksadress: Stora Södergatan 47, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post: utbildningsforvaltningen@lund.se

Öppettider: Utbildningskansliet har öppet måndag–fredag klockan 08.00–12.00 och 13.00–15.30.