Ny gymnasie- och högstadieskola i Lund

De fyra gymnasieskolorna i Lund, Katedralskolan, Spyken, Polhem och Vipan skall utökas med en gymnasieskola. Kommunstyrelsen beslutade i maj 2016 att den nya gymnasieskolan ska uppföras på tomten för Svaneskolan, för upp till 2 000 elever. Svaneskolan ska fortsatt ha grundskola, skolår 7-9 med upp till 400 elever. Projektet går under arbetsnamnet Skola TVÅTUSEN400.

Vi lägger ut information om Skola TVÅTUSEN400 kontinuerligt. Följ oss gärna här.

Projektet så här långt

Kontakt

Utbildningsförvaltningen

Postadress: Box 138, 221 00 Lund
Besöksadress: Stora Södergatan 47, Lund
Telefon (växel): 046-359 50 00
E-post: utbildningsforvaltningen@lund.se 

Öppettider: Utbildningskansliet har öppet måndag-fredag klockan 08-12, 13-15.30.