Byta skola eller program

Så här kan du byta skola

Om du vill byta både skola och gymnasieprogram

Du kan byta skola genom att söka på nytt till ett gymnasieprogram i årskurs 1. Detta kan du göra till och med det år som du fyller 20 år. Du ansöker om en plats på Skånes gemensamma söksida på länken nedan.

Kontakta Gymnasieantagningen i Lund på e-postadressen antag@lund.se för mer information och för att få inloggningsuppgifter till söksidan.

Om du vill byta skola, men fortsätta på samma gymnasieprogram

Om du vill kan du byta skola, men fortsätta på ditt gymnasieprogram på en annan skola som erbjuder samma program. I så fall kontaktar du rektorn, biträdande rektorn eller studie- och yrkesvägledaren på den skola där du vill gå. Vi kan ordna ett byte om det finns plats på programmet och om det är möjligt att samordna kursplanerna på din gamla och nya skola.

Relaterad information

Faktaansvarig: Utbildningskansliet, Utbildningsförvaltningen

Kontakt

Utbildningsförvaltningen

Postadress: Box 138, 221 00 Lund
Besöksadress: Stora Södergatan 47, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post: utbildningsforvaltningen@lund.se

Öppettider: Utbildningskansliet har öppet måndagfredag klockan 08.0012.00 och 13.0015.30.