Betyg och individuell studieplan

För elever på gymnasieskolan gäller olika betygssteg beroende på om eleven har påbörjat sin utbildning före eller efter den 1 juli 2011.

För elever som påbörjat sin utbildning efter den 1 juli 2011 gäller följande betygsskala:

Det finns fem godkända steg: E, D, C, B och A samt ett underkänt steg F. Preciserade kunskapskrav finns för tre av betygen: E, C och A. Betygsskalan anger däremot inga preciserade kunskapskrav för betygen D och B.

För elever som påbörjat sin utbildning före den 1 juli 2011 gäller följande betygssteg: Icke godkänt (IG), Godkänt (G), Väl godkänt (VG) samt Mycket väl godkänt (MVG).

Läraren sätter betygen och har Skolverkets betygskriterier som stöd. För att bedömningsgrunderna ska bli så enhetliga som möjligt över hela landet, ska lärarna använda de nationella kursproven som Skolverket har fastställt.

Kopior av betyg

Om du avslutade dina studier för mindre än tre år sedan, kan du få kopior av dina betygsdokument från skolan. Du kan även få dina betyg översatta till engelska mot en administrationsavgift. Avslutade du dina studier för mer än tre år sedan, ska du vända dig till stadsarkivet i Lund. 

Beställ betygskopia

Individuell studieplan

I skollagen står det att varje elev inom gymnasieskolan och vuxenutbildningen ska ha en individuell studieplan. Studieplanen ska innehålla information om elevens utbildningsmål och planerad omfattning av studierna. Eleven ska minst en gång per termin ha ett utvecklingssamtal, däreleven får information om sin kunskapsutveckling och studiesituation. Den individuella studieplanen ska ligga till grund för utvecklingssamtalet.

Relaterad information

Direktadress till denna sidan: https://lund.se/betyg

Kontakt

Utbildningsförvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Stora Södergatan 47, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post: utbildningsforvaltningen@lund.se

Öppettider: Utbildningskansliet har öppet måndag–fredag klockan 08.00–12.00 och 13.00–15.30.