Gymnasieskolorna i Lund

I Lund kan du välja mellan fem kommunala och tolv fristående gymnasieskolor. Inom den kommunala gymnasieskolan finns ett brett utbud av utbildningar, så du ska kunna välja en utbildning som passar just dig!

På de kommunala gymnasieskolorna kan du till exempel välja mellan

  • alla högskoleförberedande program
  • nio yrkesprogram
  • fyra spetsutbildningar
  • gymnasiesärskola med fyraåriga progam
  • två särskilda varianter avnaturvetenskapsprogrammet
  • International Baccalaureate (IB)
  • programinriktat individuellt val (IMPRO).

Läs mer om vilka program du kan välja mellan under >Programöversikt.

Sök var du vill i Skåne med "fritt sök"

Ungefär 5 600 elever går i våra kommunala gymnasieskolor, och drygt hälften av eleverna kommer från andra kommuner. Du som bor i Skåne kan söka till valfri gymnasieutbildning i länet med dina slutbetyg från grundskolan. Det spelar alltså ingen roll var du bor i Skåne.

Det här avtalet kallas för "fritt sök" och gäller för elever i Skånes 33 kommuner och för elever i fyra kommuner i Blekinge.

Varmt välkommen till Lunds kommun!

Faktaansvarig: Utbildningskansliet, Utbildningsförvaltningen

Direktadress till denna sidan: https://lund.se/gymnasieskola

Kontakt

Utbildningsförvaltningen

Postadress: Box 138, 221 00 Lund
Besöksadress: Stora Södergatan 47, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post: utbildningsforvaltningen@lund.se

Öppettider: Utbildningskansliet har öppet måndagfredag klockan 08.0012.00 och 13.0015.30.