Frågor och svar: förskoleklass

Under mars månad skickas placeringsbeslut ut för barn som ska börja förskoleklass till hösten. Här kan du läsa vanliga frågor och svar kring hur urvalet görs.

Fråga
Hur ofta förekommer det att vårdnadshavarnas önskemål inte kan tillgodoses?
Kan man köa för att senare få plats på sitt första- eller andrahandsval, om man inte fick önskad placering vid skolstarten?
Vad händer om man inte får något av sina tre val?
Jag har fått mitt förstahandsval, men har ändrat mig. Vad gör jag?
Hur åberopar jag syskonförtur?
Jag bor inte i Lund ännu, men flyttar inför skolstart - kan jag ansöka ändå?
Mitt barn har inget svenskt personnummer/fullständigt personnummer/skyddad identitet. Hur ansöker jag?
Vilken skola rekommenderar Barn- och skolförvaltningen?
Hur ansöker jag om modersmålsundervisning?
Brukar man ha någon inskolning inför skolstart?
Vi har inga skolor i närheten, utan behöver skolskjuts. Behöver vi tänka på något särskilt när vi väljer skola?
Är en skola nära hemmet alltid den skola som ligger närmast oss?
Vad menas med att ett aktivt val prioriteras före ett icke-val? Och vad händer om vi inte gör något val?
Hur fungerar syskonförturen?
Vad är relativ närhet?