Skolskjuts

Lunds kommun strävar efter att så långt det är möjligt placera elever i en skola nära hemmet. Elever i grundskolan, som är folkbokförda i Lunds kommun, har rätt till kostnadsfri skolskjuts om avståndskravet är uppfyllt till den kommunala skola som kommunen skulle valt att placera eleven vid om inget aktivt skolval hade gjorts, eller om elevens val av skola är detsamma som den skola kommunen annars skulle placerat eleven vid.

Elever har rätt att söka valfri skola, men den elev som har valt en annan skola, kommunal eller fristående, som är längre bort från hemmet än den skola som kommunen skulle placerat eleven vid, har inte rätt till skolskjuts om det inte kan ske utan organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för kommunen.

Om det inte är ett aktivt val av vårdnadshavarna att välja en skola på längre avstånd, erbjuds skolskjuts till de elever som uppfyller följande avståndskrav till den kommunala skola som kommunen placerat eleven vid:

  • elever i år F–3 som har mer än 2 km till den kommunala skolan
  • elever i år 4–6 som har mer än 3 km till den kommunala skolan
  • elever i år 7–9 som har mer än 4 km till den kommunala skolan

Elever, folkbokförda i Lunds kommun, som uppfyller kraven för skolskjuts, blir erbjudna skolskjuts vid terminsstart och behöver därför inte göra en ansökan.

Ansökan om skolskjuts för elever som går på fristående skola görs via blanketten Ansökan om skolskjuts grundskola- fristående enhet (under fliken Enskild huvudman).

Ansökan om skolskjuts på grund av andra omständigheter

Elever, folkbokförda i Lunds kommun, som inte uppfyller avståndskraven men av andra omständigheter har behov av skolskjuts till den skola de blivit placerade vid, behöver ansöka om skolskjuts för en individuell bedömning. Andra omständigheter kan vara trafikförhållanden, funktionsnedsättning eller annan särskild omständighet. Blanketten Ansökan om skolskjuts grundskola (under fliken Grundskola) skickas till rektorn på skolan där eleven går.

Skolskjuts till annan kommun

Elever som väljer en kommunal skola i en utomstående kommun har inte rätt till skolskjuts om det inte kan ske utan organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för kommunen.

Elever som väljer en fristående skola utanför Lunds kommun har inte rätt till skolskjuts.

Samordnad skoltransport

Elever som går i grundsärskolan och elever i kommunövergripande undervisningsgrupper kan ansöka om samordnad skoltransport.

Går ditt barn i grundsärskolan och behöver tillfälligt ändra tid för skolskjutsen?

Kontakta Markentreprenad:

Telefonnummer: 046-359 71 20, kl. 06.15–17.30

E-post: persontransporter@lund.se

Skolskjuts vid växelvis boende

Du kan ansöka om skolskjuts om du har delad vårdnad och ditt barn bor växelvis hos dig och den andra vårdnadshavaren. Ovanstående avståndsregler ska vara uppfyllda mellan skolan och den vårdnadshavare som bor längst från skolan. Både du och den andra vårdnadshavaren måste vara folkbokförda i Lunds kommun.

Ansökan görs på blanketten Ansökan om skolskjuts grundskola (under fliken Grundskola).

Faktaansvarig: Barn- och skolförvaltningen

Direktadress till denna sidan: https://lund.se/skolskjuts

Kontakt

Barn- och skolförvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Stora Södergatan 47, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post: barnochskola@lund.se