Skapande skola

Skapande skola är ett statsbidrag som Kulturrådet beviljar. Med hjälp av bidraget har Lunds kommun valt att erbjuda utvalda årskurser upplevelser i form av paketlösningar.

Kulturrådet har inför 2019/2020 prioriterat:

  • aktiviteter där elevens möte med det konstnärliga uttrycket och den kreativa processen står i fokus.
  • tydliga projekt tillsammans med yrkesverksamma professionella kulturaktörer inom bidragets konstområden som främjar barn och elevers eget skapande.
  • förnyelse och utveckling av konst- och kulturaktiviteter genom ett fördjupat arbetssätt tillsammans med kulturaktörerna.

Mot bakgrund av Kulturrådets beslut har det tagits fram 4 paketlösningar som kommer att erbjudas åk 1, åk 4, åk 7 och grundsärskolan. Paketen kommer att fokusera på projekt som främjar elevers eget skapande inom bidragets konstområden, där elever vid 2-3 tillfällen får möta en kulturaktör. 

  • Årskurs 1 –  Kropp och knopp – Att uttrycka sig i känslor med bild och dans som språk

Kroppen är ett instrument man alltid har med sig. Ditt kroppsspråk förmedlar känslor, och avbildningar av kroppen kan synliggöra viktiga uttryck, känslor och erfarenheter. Eleverna får prova på olika tekniker och utforska sina känslor parallellt genom bild och dans. Eleverna får en ökad medvetenhet om sin kropp både fysiskt och bildmässigt, och får öva på att använda hela sitt kreativa jag. I bilden får eleverna skapa med färger, experimentera med olika tekniker och öva proportioner. I dansen får eleverna prova på olika rörelsemönster, samarbetsövningar och improvisation om vartannat.

  • Årskurs 4 – Litteratur och skrivande

Barnboksfestivalen Litteralund erbjuder under våren (i anslutning till festivalen) ett skapande skola-paket för årskurs 4 på temat litteratur. Varje klass får förberedande material, två boktitlar av författaren, ett författarbesök med inriktning på eget skrivande, och en uppföljningsaktivitet.

  • Årskurs 7 –   Gör film med iPads – lär dig filmens språk

Upptäck hur du kan jobba med film och rörlig bild i klassrummet tillsammans med dina elever. Ge dina elever nycklar till filmens språk för att lära dem att avkoda den mängd av rörlig bild och film som möter dem dagligen genom olika medier.

Konceptet erbjuds som två olika alternativ, beroende på hur mycket tid som finns till förfogande. Båda alternativen innebär att klassen träffar en filmpedagog från kulturskolan vid tre tillfällen. Skillnaden mellan de båda alternativen är att eleverna i Alternativ 1 får i uppgift att göra manus och bildmanus, filma och klippa mellan filmpedagogens besök medan de i Alternativ 2 gör detta under besöken. Det innebär att det i Alternativ 1 finns utrymme för större fördjupning under besöken, i form av feedback, analys och utvärdering.

  • Grundsärskolan – Rum av musik

Med kontrabas och fiol lägger drama- och musikpedagogerna en grund utifrån vilken de sedan tillsammans med gruppen skapar en musikalisk upplevelse. De har med sig sånger, sagor och instrument och arbetar med rytmik, drama och musik. 

Målet är att alla elever ska få känna delaktighet i en gemensam musikupplevelse. Det eftersträvas att varje elev ska få förhålla sig både individuellt och kollektivt i sitt musicerande, att få både synas och se, höras och höra.

Kontakt

Barn- och skolförvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Stora Södergatan 47, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post: barnochskola@lund.se