Skapande skola

Skapande skola är ett statsbidrag som Kulturrådet beviljar. Inför läsåret 2020/2021 har Lund beviljats 2,35 miljoner kronor i statsbidrag, varav 250 000 kr är avsatta till förskolan.

skapande skola

Ändamålet med statsbidraget är att medverka till att

   1. kulturella och konstnärliga uttryck långsiktigt integreras i förskolan, förskoleklassen och i grundskolan

   2. öka den professionella kulturverksamheten för och med barnen och eleverna, så att tillgången till kulturens alla uttrycksformer och möjligheterna till eget skapande ökar.

Med kulturverksamhet avses verksamhet inom scenkonst, litteratur, visuell konst, arkitektur, design, konsthantverk, film, media, hemslöjd och arkiv- och museiverksamhet.

Följande gäller för Skapande skola 2020/2021

  • Programmen erbjuds enbart till kommunala skolor och förskolor. Fristående skolor och förskolor söker själva.
  • Alla program är gratis.
  • Varje årskurs har platsgaranti på sitt program. 

Här hittar hittar du programmet som PDF.

Följande program kommer att erbjudas våra barn och elever:

Förskola: (barn födda 2016 och 2017)

Förskolan Bockarna bruse

Bockarna bruse

Bockarna Bruse är en interaktiv musikteater med riksspelman Anna Rynefors på sång, harpa, nyckelharpa och svensk säckpipa. Barnen får under föreställningens gång följa sagan om de tre bockarna, de får tillsammans sjunga, räkna, rytmisera och svara på frågor som driver handlingen framåt. Inför föreställningen får barnen en hälsning från Anna med en uppgift de ska lösa innan de ses.

Föreställningen ses på förskolan eller annan närliggande lokal. Detta meddelas vid bokning.

Programperiod: november till juni.

Förskoleklass: bild och form

skapande skola förskolan

Bokstavstryck: Ordflaggor och favoritord

Eleverna får en workshop på temat bokstäver och språk där de får möjlighet att lekfullt utforska alfabetet och dess bokstäver. Vilka ord är viktiga för dig? Det undrar konstnärerna Moa Lönn och Karin Auran Frankenstein. Tillsammans med eleverna undersöker de bokstäver och ord. Hur låter bokstäverna? Kan ett ord få dig att känna och smaka?

Konstnärerna guidar eleverna i en lekfull kreativ process fylld av sinnesupplevelser former, färger och uttryck. Eleverna får fundera på viktiga ord i sina liv som med textila tryck stämplas och målas på vimplar och flaggor som sedan kan pryda klassrum och skolgårdar. En skapande workshop som väcker barnens lust och nyfikenhet till både språk och konst.

Programperiod: november till februari.

Årskurs 1: dans och rörelse

Jongleringsbollar

Alfabetet genom cirkus, jonglering och rörelse

Eleverna får vid två tillfällen besök i klassrummet av kulturskolans cirkuspedagog och kommer tillsammans att utforska alfabetet genom rörelse, balans, gester, former och jonglering. De får arbeta med skapande övningar och gestalta och tolka alfabetet både individuellt och i grupp. Tillsammans med cirkuspedagogen övar de på rytm och koordination genom lek. Via enkla balanskonster övas motorik och tillit och eleverna får prova att skriva såväl med gester som hela kroppen.

Programperiod: programmet löper under läsåret med start i september.

Årskurs 3: kulturhistoria

Sapmi

Fokus Sápmi

Eleverna i årskurs tre får ett besök i utställningen Fokus Sápmi på Kulturen i Lund. Programmet inleds med en introduktion till samernas kultur och historia. Visningen följs av ett besök i Kulturens verkstad där eleverna ges en slöjduppgift som är inspirerad av traditionella samiska material, färger och mönster. Med handledning av kulturpedagog får eleverna skapa själv och sedan ta med sig sitt föremål hem. Mellan passen kommer grupperna att ha utomhusaktiviteter på samiskt tema.

Programperiod: programmet löper under läsåret med start i september.

Årskurs 4: teater

Upptäck teater

Upptäck teater

Programmet ”Ett besök i teaterns magiska värld” låter eleverna få en insyn i hur en professionell teater fungerar och ger dem en unik möjlighet att komma bakom kulisserna. Eleverna får bekanta sig med scenkonstens olika yrkesroller och får en inblick i hur en föreställning blir verklighet. De får arbeta tillsammans på scen och dela in gruppen i de roller som finns på en teater.

Programmet delas av Månteatern och Teater Sagohuset och sker på plats på respektive teater.

Programperiod: november till juni.

Årskurs 6: litteratur

Litteralund

Skriv- och läsprojekt med Litteralund

Programmet i litteratur består av två delar. Eleverna får först ett besök av en skrivpedagog som arbetar tillsammans med dem i klassrummet. På vårterminen besöker klassen Litteralund, Sveriges största barnboksfestival, och tar del av en storsamling med en inbjuden författare. Inför programmet får alla klasser förberedelsematerial i form av lärarhandledningar, infoblad om skrivpedagogen och författaren de ska träffa, videohälsning från författaren till klassen samt minst en bok per klass.

Programperiod: november till maj.

Årskurs 7: konst

Skissernas museum

Skapa på Skissernas Museum

Eleverna i årskurs 7 erbjuds en visning och workshop på Skissernas Museum. Eleverna får möjlighet att uttrycka tankar, iakttagelser och känslor genom samtal kring konsten och genom eget skapande. Klasserna väljer mellan dessa två program:

  1. Hjältar i konsten
  2. Hur ett konstverk blir till?

Programperiod: programmet löper under hela läsåret med start i september.

Årskurs 9: film

Ystad studios

Spela in en deckarfilm

Årskurs 9 erbjuds en halvdag på Ystad studios visitor center där de får spela in en deckarfilm.

På plats i studion undervisas hela klassen översiktligt i filmproduktion, med inriktning på dramaproduktion, av professionella filmpedagoger. Sedan delas klassen upp i mindre grupper och arbetar med inspelning i tre olika studiomiljöer. När det filmade materialet är färdigt följer redigering och ljudbearbetning med handledning av pedagog. Avslutningsvis tittar klassen tillsammans på den färdiga filmen i studions biograf.

Programmet kräver cirka 4 timmars förarbete per klass.

Programperiod: september till december.

Grundsärskolan F-6

Program för särskola 1-6

Rum av musik

Programmet ”Rum av musik” strävar efter att varje elev ska få förhålla sig både individuellt och kollektivt i sitt musicerande. De ska få både synas och se, höras och höra. Programmet anpassas efter eleverna - det kan vara en folkmusikalisk berättarföreställning eller sinnesstimulering. Föreställningen bygger på kommunikation med alla sinnen och musikerna använder TAKK som förstärkning när det behövs. Programmet är uppsökande och varje grupp träffar musikerna vid tre tillfällen. Detta är en fristående fortsättning på nuvarande läsårs program.

Programperiod: programmet löper under hela läsåret.

 

Grundsärskolan 7-9

Filmworkshop

Eget skapande med film

Särskolans högstadieelever kommer arbeta med filmpedagog Pia Ivarsson vid tre tillfällen i grupp. Genom att arbeta med rörlig bild ska eleverna göra kortfilmer på tema som bygger på deras egna manus och filmidéer. Eleverna jobbar med ipads och kan välja att göra dokumentära reportage, reklamfilmer, stumfilm, animationer eller fiction. Programmet upplägg och innehåll formas tillsammans med Pia utifrån skolornas önskemål och förutsättningar.

Programperiod: programmet löper under hela läsåret.

Direktadress till denna sidan: https://lund.se/skapandeskola