Vårfruskolan

Vårfruskolan

Årskurs F–6. Vi är en innerstadsskola mitt i centrala Lund. Skolan är två-parallellig med fritidshem, fritidsklubb och bibliotek med bibliotekarie.

Så här jobbar vi

Vi har en stark tro på alla människors förmåga att lära sig och på deras egenvärde och rättigheter.

Vi engagerar eleverna genom att göra dem delaktiga och genom att göra skolarbetet viktigt och på riktigt. Alla på skolan lär av varandra för att komma längre. Vi satsar extra på digitala arbetssätt, miljöarbete på skolgården och vuxenlett skoj på rasterna.

Läs gärna mer på skolans egen hemsida, klicka på länken Skolans GAFE-sida nedan.

Relaterad information

Direktadress till denna sidan: https://lund.se/varfruskolan

Kontakt

Vårfruskolan

Besöksadress: Råbygatan 8, 223 61 Lund
Karta:Se Vårfruskolan på en karta
Telefon: 046-359 71 88
Frånvaroanmälan:0515-77 76 11

Rektor: Maria Tagesson Holmstedt
Telefon: 046-359 71 56
E-post: maria.tagessonholmstedt@lund.se

Biträdande rektor: Daniel Rooth
Telefon: 046-359 60 29
E-post:daniel.rooth@lund.se

Barn- och skolförvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Stora Södergatan 47, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post: barnochskola@lund.se