Uggleskolan

Välkommen till Uggleskolan i natursköna Södra Sandby.

Årskurs F6

Uggleskolan är en grundskola med årskurserna F–6 som ligger i Södra Sandby strax utanför Lund.

Så här jobbar vi

Viktigaste målet är elevernas kunskapsutveckling

Vårt viktigaste gemensamma mål på Uggleskolan är elevernas kunskapsutveckling, från förskoleklass upp till år 6. Skolans pedagoger tar tillsammans ansvar för elevernas samlade skoldag. Detta tror vi skapar en stimulerande lärmiljö där eleverna känner sig trygga och kan lita till sin egen förmåga och potential.

För att uppnå våra mål lägger vi stor vikt vid kontinuerligt internt kvalitétsarbete, där lärande, bedömning och elevernas kunskapsutveckling är i fokus. Som hjälpmedel i undervisningen har alla pedagoger egna bärbara datorer och smartboards i klassrummen. Eleverna använder även dagligen både datorer och läsplattor som ett naturligt verktyg för lärande.

Vi arbetar aktivt med miljö och hälsa

På Uggleskolan arbetar vi aktivt för att skapa en bättre miljö och utveckla vårt hållbara tänkande kring miljöfrågor, bland annat med ”Grön Flagg”, ”Skola för hållbar utveckling” och ”Utmärkt hälsofrämjande arbetsplats”. Skolan är omgiven av stora grönytor med mycket träd, buskar och gräsmattor där eleverna varje dag har möjlighet att leka och idrotta både på sina raster och på schemalagda rörelsepass. Elever och pedagoger gör ofta utflykter till grönområden som Skrylle, Lejonskogen och Fågelsångsdalen.

Direktadress till denna sidan: https://lund.se/uggleskolan

Kontakt

Uggleskolan

Besöksadress: Blåmesvägen 34-35, 247 35 Södra Sandby
Karta:Se Uggleskolan på karta
Telefon:046-359 77 38
E-post: uggleskolan@lund.se
Frånvaroanmälan:
0515-77 76 11

Rektor: Heléne Henning
Telefon: 046-359 77 39
E-post:helene.henning@lund.se

Biträdande rektor: Lovisa Fagerström
Telefon: 046-359 76 41
E-post:lovisa.fagerstrom@lund.se

Barn- och skolförvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Stora Södergatan 47, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post: barnochskola@lund.se