Klostergårdsskolan

Klostergårdsskolan

Årskurs F–6

Klostergårdsskolan är en F–6-skola som erbjuder en integrerad skolbarnsomsorg från förskoleklass till och med årskurs 3. Personalen arbetar i arbetslag som består av fritidspedagoger, grundskollärare och förskollärare.

Relaterad information

Direktadress till denna sidan: https://lund.se/klostergardsskolan

Kontakt

Klostergårdsskolan

Besöksadress: Nordanväg 13, 222 28 Lund
Karta: Se Klostergårdsskolan på en karta
Telefon: 046-359 71 91
Frånvaroanmälan: 046-359 71 91
E-post: exp.klostergardsskolan@lund.se

Rektor: Marita Christoffersson
Telefon: 046-359 71 90
E-post: marita.christoffersson@lund.se

Biträdande rektor: Anna Jaxelius
Telefon: 046-359 36 38
E-post: anna.jaxelius@lund.se

Barn- och skolförvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Stora Södergatan 47, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post: barnochskola@lund.se