Järnåkraskolan

Välkommen till oss på Järnåkraskolan! Vi arbetar med tydliga mål, höga förväntningar och engagemang för att alla elever ska lyckas!

Järnåkraskolan

Årskurs 4–9 med integrerad grundsärskola

Järnåkraskolan är en centralt belägen kommunal grundskola för årskurs 4–9. Hos oss går cirka 460 elever.På Järnåkraskolan finns även särskolan för årskurs4–9. Särskolan har en hög personaltäthet bestående av pedagoger och välutbildade elevassistenter. Grundsärskolans läroplan ligger nära grundskolans.

På Järnåkraskolan skapas förutsättningar för samarbete och gemenskap. Det gynnar våra elevers utveckling.Tydliga mål, höga förväntningar och ett engagemang för att alla elever ska lyckas är grunden för Järnåkraskolans goda resultat.

De elever i årskurs 7–9 som vill, kan välja att läsa vårhandbollsprofil.

Så här jobbar vi

På Järnåkra skolan jobbar vi bland annat med elevråd och kulturråd samt en anti-mobbningsgrupp. Vi har också en handbollsprofil på skolan där eleverna får träna handboll ett par gånger i veckan. Klicka på länken "Skolans webbplats" under relaterad information för att läsa mer om Järnåkraskolan och vad som är på gång just nu.

Vi har dessutom ett antal årliga traditioner på skolan. I december grillar årskurs 4–6korv utomhus, så kallad "adventskorv", och eleverna i årskurs nio går Lucia på skolan. Vi spelar bollspel mellan lärare och elever, har julavslutning med sång och musik. På våren springer årskurs 9 Skryllemilen och årskurs 8 springer halvmilen. Terminen avslutar vi med en gemensam sommaravslutning med sång och musik.

Relaterad information

Direktadress till denna sidan: https://lund.se/jarnakraskolan

Kontakt

Järnåkraskolan

Besöksadress: Mellanvångsvägen 1, 223 55 Lund
Karta: Se Järnåkraskolan på en karta
Telefon: 046-359 72 00
Frånvaroanmälan: 0515-77 76 11

Rektor: Pelle Persson
Telefon: 046-359 72 01
E-post: pelle.persson@lund.se

Biträdande rektor: Christina Gustavsson
Telefon:
046-359 72 02
E-post:
christina.gustavsson@lund.se

Barn- och skolförvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Stora Södergatan 47, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post: barnochskola@lund.se