Gunnesboskolan

Gunnesboskolan

Välkommen till Gunnesboskolan i norra Lund.

Årskurs F–9

Gunnesboskolan består av två delar, Gunnesboskolan F–6 med fritidshem och Gunnesboskolan 7–9. På skolorna går sammanlagt cirka 520 elever.

Gunnesboskolan har en tydlig profil mot modellen Lära att lära. Lära att lära är en modell för lärande som bygger på portfoliometodik. Sedan 2012 innefattar begreppet också BFL som är bedömning för lärande. Detta handlar i stora delar om samma saker – elevers reflektion kring sitt lärande och tydliggörande av skolans mål.

Direktadress till denna sidan: https://lund.se/gunnesboskolan

Kontakt

Gunnesboskolan

F–6

Besöksadress:Gunnesbovägen 2, 226 54 Lund
Karta:Se Gunnesboskolan F5 på en karta
Telefon:046-359 75 71
Frånvaroanmälan:0515-77 76 11

Rektor F–6: Pernilla Vesterlund
Telefon:046-359 43 48
E-post: pernilla.vesterlund@lund.se

Biträdande rektor F-6: Linda Mårtensson
Telefon: 046-359 74 56
E-post: linda.martensson3@lund.se

7–9

Besöksadress: Stenåldersvägen 6, 226 54 Lund
Karta: Se Gunnesboskolan 69 på en karta
Telefon: 046-359 75 60
Frånvaroanmälan: 0515-77 76 11

Rektor 7 9: Pernilla Vesterlund
Telefon: 046-35943 48
E-post: pernilla.vesterlund@lund.se

Barn- och skolförvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Stora Södergatan 47, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post: barnochskola@lund.se