Fåglasång grundsärskola

Fåglasång

Välkommen till Fåglasång!

Grundsärskola årskurs 1-9

Om oss

Fåglasång grundsärskola ligger vackert vid Fågelsångsdalen i Södra Sandby. Naturen runt Fåglasång ser vi som en tillgång och används både till uteklassrum och för fritids. Skolan vänder sig till elever i årskurs 1–9 med kognitiv funktionsnedsättning. Många elever har även autism. Upptagningsområdet är Lund och närliggande samverkanskommuner. Våra elever har stort behov av en tydliggörande pedagogik, där bildstöd och tecken är viktiga delar i kommunikationen med eleverna.

Så jobbar vi

Vår pedagogiska idé är att varje elev ska få möjlighet att utvecklas så långt det bara går.All aktivitet under skoldagen och i fritidshemmet ska vara en lärande och stimulerande situation för våra elever. All skoltid är lärtid!

Det innebär att:

  • Personalen leder undervisningen på ett aktivt sätt, där kommunikation och samtal med eleven för lärandet framåt.
  • All personal vet varför ett moment görs för att kunna stödja eleven på bästa sätt.
  • Eleven uppmuntras att ta ännu ett steg, även om det inledningsvis blir arbetsamt för såväl elev som personal.
  • Måltider, toalettbestyr samt av- och påklädning också är lärandesituationer, där inlärning sker och självständighet tränas.
  • Utomhusmiljön är ett klassrum med oändliga möjligheter.

Relaterad information

Direktadress till denna sidan: https://lund.se/faglasang

Kontakt

Fåglasång

Besöksadress: Fåglasång 531,
247 91 Södra Sandby

Rektor: Astrid Strand
Telefon: 046-359 91 51
E-post: astrid.strand@lund.se

Barn- och skolförvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Stora Södergatan 47, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post: barnochskola@lund.se