Fritidshem F–6

Under den skolfria delen av skoldagen, lov och studiedagar har ditt barn möjlighet att vara på fritidshem.

skolgård

 

Fritidshem är en pedagogisk verksamhet och ett viktigt komplement till skolan för att skapa mångsidighet, helhet och kontinuitet i barnets utveckling och lärande. På fritidshemmet har ditt barn möjlighet att delta i inomhus- och utomhusaktiviteter, leka med kompisar, ta det lugnt eller göra sina läxor. Vi serverar frukost och mellanmål dagligen, och på lov- och studiedagar serverar vi även lunch.

Varje skola har möjlighet att utforma sin fritidshemsverksamhet utifrån lagstiftning och allmänna råd.

Ansök om en plats

Om du vill att ditt barn ska gå på fritidshem, ska du ansöka om det samtidigt som du gör ditt skolval. Använd vår E-tjänst för att ansöka om plats: 

Ansök om placering i fritidshem (hittas under fliken förskola och fritidshem)

Du kan också komplettera och ansöka om plats på fritidshem i efterhand.

Alla barn från förskoleklass till årskurs 6 kan gå på fritidshem före och efter skoldagen. Fritidshemmet är öppet på både skoldagar och lov- och studiedagar. För att ditt barn ska få plats på fritidshem ska du som vårdnadshavare antingen arbeta eller studera. Om du blir arbetslös har du rätt att ha kvar ditt barns plats på fritidshem i en månad, och i mån av plats har du möjlighet att behålla platsen.

Avgift

Fritidsverksamheten är avgiftsbelagd. Hur mycket det kostar för en plats på ett fritidshem beräknar vi utifrån hur många barn du har i hushållet som är inskrivna i Lunds kommuns förskoleverksamhet eller fritidshem.

Du hittar mer information om taxor och avgifter på länken nedan under "relaterad information".

Säg upp plats

Om du vill säga upp ditt barns plats på fritidshemmet ska du lämna in en uppsägning av platsen. Uppsägningstiden för fritidshem är den påbörjade månaden plus en månad från det datum som uppsägningsblanketten kommer in till skolkontoren. För att säga upp fritidshemsplatsen använder du vår E-tjänst: Uppsägning av plats inom förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem.

Faktaansvarig: Barn- och skolförvaltningen

Direktadress till denna sidan: https://lund.se/fritidshem

Kontakt

Barn- och skolförvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Stora Södergatan 47, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post: barnochskola@lund.se