Grundskola

Välkommen till grundskolorna i Lunds kommun. I grundskolan går alla barn mellan 6 och 16 år. I början av det år ditt barn fyller 6 år, är det dags att lämna in önskemål om vilken skola ditt barn ska gå i förskoleklass. Inom kommunen kan du välja mellan både kommunala och fristående grundskolor.

Obligatorisk förskoleklass

Observera att förskoleklassen blir obligatorisk under 2018. Enligt riksdagsbeslut ska skolplikten gälla från och med det år barnet fyller sex år. I och med det blir förskoleklass obligatoriskt för alla barn i Sverige och alla måste gå i skolan i minst tio år.

Ny barn- och skolförvaltning 1 januari

Sedan 1 januari 2018 finns det en samlad barn- och skolnämnd med en gemensam förvaltning för hela Lunds kommun.

Har du specifika frågor om ditt barns skolgång, vänder du dig till den skola där barnet går. Utbildningsnämnden ansvarar för de fristående skolorna.

Information om de fristående grundskolorna

Frågor om de fristående skolorna besvarar skolorna själva. Om du vill ansöka om en plats för ditt barn i en fristående skola, gör du det direkt hos den aktuella skolan. Läs mer om de fristående förskolorna på länken nedan.

Faktaansvarig: Barn- och skolförvaltningen

Direktadress till denna sidan: https://lund.se/grundskola

Kontakt

Barn- och skolförvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Stora Södergatan 47, 222 23 Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post: barnochskola@lund.se